Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Cập nhật 16:09 10-02-2019Google ra công cụ biến lời nói thành chữ theo thời gian thực

Google hợp tác với Đại học Gallaudet để thiết kế một ứng dụng dịch các từ được nói từ 70 ngôn ngữ và phương ngữ thành văn bản gần như trong thời gian thực.

Thông báo