Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Cập nhật 20:44 13-03-2019Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phải tiết kiệm, hiệu quả, có chất lượng cao

(Thanhuytphcm.vn) - Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, Chính phủ vẫn dành 1.100 tỷ đồng để thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở, do vậy, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phải đảm bảo yêu cầu nhanh gọn, tiết kiệm, hiệu quả, có chất lượng cao, an toàn tuyệt đối cả về thu thập, lưu trữ và truyền số liệu trong hệ thống bằng công nghệ thông tin.

Thông báo