Thứ Hai, ngày 18 tháng 2 năm 2019

Cập nhật 19:42 11-02-2019Nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty

(Thanhuytphcm.vn)  - Ngày 11/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã thăm, chúc Tết và làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) và Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Cập nhật 21:13 05-01-2019Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

(Thanhuytphcm.vn) - Trong những năm qua, công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thoái vốn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. DNNN đã giảm mạnh về số lượng, từ năm 2016 đến tháng 11/2018, cả nước đã cổ phần hóa được 147 doanh nghiệp trong đó có nhiều doanh nghiệp quy mô vốn nhà nước lớn, riêng trong năm 2017, tổng quy mô vốn nhà nước được xác định lại tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đạt trên 160.000 tỷ đồng, bằng 81,5% tổng giá trị phần vốn nhà nước ở các doanh nghiệp được cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2015; thực hiện thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, thu về được gần 155 nghìn tỷ đồng. Các DNNN được cơ cấu lại đã tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực quan trọng, thực hiện vai trò, nhiệm vụ làm nòng cốt điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô; hiệu quả hoạt động của DNNN và doanh nghiệp sau cổ phần hóa được nâng lên.

Thông báo