Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

[Video] Lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(Thanhuytphcmvn) - Ngày 16/8, tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng chủ trì Hội thảo khoa học “Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, TPHCM, các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quá trình hực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước có nhiều thách thức, song về tổng thể, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết, qua đó phản ánh sức mạnh toàn diện của đất nước cả về thế và lực, nói lên tiềm lực, khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong điều kiện lịch sử mới.

Chủ tịch nước khẳng định các phát biểu tham luận tại Hội thảo có giá trị và có ý nghĩa rất quan trọng, cung cấp những luận cứ khoa học, là cơ sở để cho Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI nghiên cứu, xây dựng Báo cáo và các văn kiện trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, chỉ đạo.

Thực hiện: Lê Nguyễn  - Quân Minh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo