Thứ Hai, ngày 24 tháng 1 năm 2022

[Video] Phát huy vai trò tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 20/1, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; triển khai chương trình công tác năm 2021.

Trong năm 2020, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên. Đặc biệt là tham mưu chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tổ chức Thành ủy TP cũng đã tham mưu về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, qua đó đã củng cố, kiện toàn nhân sự một số cơ quan, đơn vị. Trong năm qua, đã điều động bổ nhiệm 96 cán bộ; chỉ định, chuẩn y cấp ủy 198 cán bộ; phân công lại nhiệm vụ 51 cán bộ; bổ nhiệm lại chức vụ 23 cán bộ, giới thiệu 18 cán bộ ứng cử; tham gia ý kiến các cơ quan Trung ương 189 trường hợp…

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên biểu dương những thành tích của ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã đạt được trong năm qua. Theo Bí thư Thành ủy, năm 2021 là năm đầu tiên TPHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Do đó, ngành cần triển khai công việc, tham mưu cấp ủy cụ thể hóa, xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng trong các nghị quyết cũng như chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị, ngành tổ chức xây dựng Đảng TP tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XI Đảng bộ TP. Tập trung cho các nội dung trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội đã xác định, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng những hoạt động thiết thực và kết quả thực hiện cụ thể có thể đo lường, đánh giá được.

Trâm Anh - Minh Trường - Anh Sa


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo