Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022

[Video] Thành phố Thủ Đức xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh mang nét đặc trưng thành phố sáng tạo phía Đông

(Thanhuytphcm.vn) - Là thành phố được kỳ vọng là “hạt nhân” sáng tạo phía Đông, thành phố Thủ Đức của TPHCM đang từng bước xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) nhằm hun đúc sức mạnh, thể hiện khát vọng vươn lên của chính quyền và nhân dân thành phố theo hướng năng động, sáng tạo; Góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh trong từng cơ quan, đơn vị và từng đối tượng dân cư bằng các hành động thiết thực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng chia sẻ với Website Thành ủy TPHCM về việc triển khai Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Trâm Anh – Minh Trường – Anh Sa

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo