Thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn:

30,43% tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch vững mạnh”

(Website TU) - Trong năm 2012, Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn có 23/23 chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến hành đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Kết quả, có 7 tổ chức cơ sở đảng “trong sạch vững mạnh”, đạt tỷ lệ 30,43%, 12 tổ chức cơ sở đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đạt tỷ lệ 52,17% và 4 đơn vị đạt mức hoàn thành nhiệm vụ, không có đơn vị yếu kém.

Về chất lượng đảng viên, có 519/537 đảng viên được phân tích, đánh giá chất lượng với 402 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 77,45%; trong đó có 55 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 13,68%). Số đảng viên vi phạm tư cách là 8, chiếm tỷ lệ 1,54%.

Nhìn chung, công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; nội dung tiêu chí phân tích đánh giá khá cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng. Kết quả kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có gắn với kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và kết quả kiểm điểm cán bộ, công chức cuối năm. Qua phân tích, các chi bộ và đảng viên đều thể hiện được tính tự giác, nêu được những ưu, khuyết điểm của bản thân và đề ra hướng khắc phục những thiếu sót trong năm 2013.

Ngoài ra, Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn còn đánh giá và rà soát danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2006 – 2015; đề xuất bổ sung nhân sự quy hoạch các chức danh, nhất là đối với những trường hợp đến tuổi nghỉ hưu từ nay đến năm 2015; đồng thời xây dựng kế hoạch, tra cứu hồ sơ phục vụ công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo