Thứ Bảy, ngày 24 tháng 7 năm 2021

35 tỷ đồng cho vay thuộc Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020.

Theo đó, UBND TP phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 của Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện với số tiền là 35 tỷ đồng. Cụ thể, huyện Hóc Môn là 4,5 tỷ đồng, huyện Bình Chánh là 12,5 tỷ đồng, huyện Nhà Bè là 4,5 tỷ đồng, huyện Cần Giờ là 10 tỷ đồng, huyện Củ Chi là 3,5 tỷ đồng.

Đồng thời, giao Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trình Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 được phân bổ cho các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP chịu trách nhiệm triển khai phân bổ và cân đối vốn; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo việc sử dụng vốn trên địa bàn đạt hiệu quả. Cũng như giao Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP theo dõi, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP triển khai thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và chỉ đạo của Chính phủ.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo