Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai chương trình công tác năm 2022

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 18/1, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Bí thư Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực đánh giá năm 2021 là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình trong nước và thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, đại dịch Covid-19 có những tác động lớn đến mọi mặt của thành phố, Đảng ủy Khối bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nỗ lực, khắc phục những khó khăn, chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 27/01/2021 của Thành ủy; tổ chức thành công Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Đảng bộ khối (1996 - 2021).

Các cấp ủy, chi bộ đã nỗ lực khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đặc biệt là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố và chính quyền các địa phương. Trên cơ sở những kết quả đạt được và những hạn chế trong năm 2021, đồng chí triển khai Chương trình công tác năm 2022 với 15 chỉ tiêu chủ yếu và 12 nhóm giải pháp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Vũ, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đồng thời đồng chí đề nghị các cấp ủy, chi bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể khối căn cứ 15 chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm giải pháp trong Chương trình công tác năm 2022 xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII, Kết luận số 21-KL/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 22-KH/TU về sắp xếp tổ chức đảng, đảng viên; hoàn tất các thủ tục để chuyển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa có vốn nhà nước dưới 30% sẽ chuyển về trực thuộc cấp ủy địa phương; chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; lãnh đạo đại hội đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngọc Hà


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo