Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tăng cường công tác góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 của cơ quan Ban Dân vận Thành ủy TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/12, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2020. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP.

Năm 2019, Ban Dân vận Thành ủy TP đã tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị TP, trọng tâm hướng mạnh về cơ sở; tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình nhân dân để kịp thời đề ra những giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả đối với các vấn đề mới phát sinh; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương và Thành ủy về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở;… Đáng chú ý, Ban Dân vận Thành ủy TP cũng triển khai thực hiện chủ đề “Năm 2019 - Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”; thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”…

Hội nghị cũng đề ra chương trình công tác trong năm 2020 với nội dung trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình và những diễn biến trong các giới, các tầng lớp nhân dân về tâm trạng, nguyện vọng, đời sống, học tập, việc làm,... để kịp thời tham mưu, đề ra những giải pháp phù hợp nhằm giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ đang triển khai và các vấn đề mới phát sinh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các hội quần chúng theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 935-QĐ/TU, Quyết định 936-QĐ/TU, Quyết định 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bên cạnh đó, Ban cũng tham mưu tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện một số giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần giữa các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, chăm lo, tạo điều kiện cho sự phát triển, ổn định cộng đồng các dân tộc TP...

Văn Lượng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo