Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Băn khoăn về quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

(Thanhuytphcm.vn) - Theo chương trình làm việc tại phiên họp thứ 33, sáng 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Tờ trình của Chính phủ cho thấy, việc bổ sung quy định về xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác được các bộ, ngành, địa phương và nhân dân đồng tình. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc về tính pháp lý vì đối tượng này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật; hệ quả pháp lý của việc xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm thì những văn bản, quyết định của những người này ký còn hiệu lực hay không...

Về vấn đề này, Chính phủ nhận thấy dự thảo Luật đã bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu về áp dụng quy định của Luật Cán bộ, công chức đối với các đối tượng khác. Do đây là hình thức xử lý kỷ luật mới, đối tượng áp dụng tương đối rộng nên thực tế có thể phát sinh một số vấn đề pháp lý khác nhau đối với các đối tượng khác nhau. Vì vậy, những nội dung này Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép quy định chi tiết ở Nghị định.

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết phải bổ sung trong dự thảo Luật quy định về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian công tác để thể chế hóa yêu cầu Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Theo đó, xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Tuy nhiên, để thể hiện rõ hơn vấn đề này trong dự thảo Luật, Ủy ban Pháp luật đề nghị tách nội dung này thành điều riêng quy định theo hướng: cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật; nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật và quy định về một số hình thức xử lý kỷ luật cụ thể trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tương ứng với từng đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm cần quy định hình thức kỷ luật phù hợp bảo đảm hệ quả pháp lý gắn trực tiếp với quyền lợi cụ thể mà cán bộ, công chức, viên chức đó được hưởng trong thời gian công tác hoặc nghỉ hưu. Đồng thời, cần quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật để bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tuy đồng tình với quan điểm của Chính phủ và Ủy ban Pháp luật về chủ trương này, song nhiều ý kiến Thường vụ Quốc hội vẫn còn không ít băn khoăn. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, quy định này vừa mang tính răn đe, vừa gắn với thực tiễn của Việt Nam, khi mà trong thời gian qua, chúng ta xử lý một số trường hợp cán bộ cấp cao được người dân và xã hội đồng tình.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, kỷ luật là vấn đề lớn, “vừa mang tính pháp lý, vừa mang tính chính trị, vừa mang tính đạo lý. Chúng ta vừa chịu áp lực của dư luận, của cử tri, vừa phải giải quyết vấn đề mang tính đạo lý”. Đề cập đến điểm c, khoản 5, Điều 84 là xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm, bà đề nghị cân nhắc để quy định cho chuẩn và giải đáp mọi thắc mắc của dư luận thời gian qua. Đây là vấn đề cán bộ, viên chức, cử tri, người dân rất quan tâm.

Đồng tình với việc giao Chính phủ quy định chi tiết về hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác, không quy định trong luật này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tiếp tục bàn thêm bởi đây vấn đề quan trọng. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, nên giữ hình thức kỷ luật giáng chức, vì đây là hình thức kỷ luật quan trọng, có giá trị răn đe lớn. 

Giải trình các ý kiến, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, dự thảo luật lấy mốc tối đa thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính là 5 năm, kể từ khi vi phạm đến lúc nghỉ hưu. Hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật. Ông cũng cho biết sẽ xem xét có nên giữ hình thức giáng chức không.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo