Thứ Tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022

Bảo đảm an toàn hoạt động tại bến khách ngang sông trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Thanhuytphcm.vn)  - Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, đơn vị liên quan về việc bảo đảm an toàn hoạt động tại bến khách ngang sông trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải TPHCM đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động tại các bến khách ngang sông và kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các bến theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải TPHCM đề nghị chủ các bến khách ngang sông thường xuyên thực hiện duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nhắc nhở hành khách thực hiện theo quy định. Lưu ý bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay tại các vị trí dễ thấy, dễ sử dụng nhằm bảo đảm việc sát khuẩn tại khu vực bến, phòng ngừa việc lây nhiễm giữa hành khách với hành khách và nhân viên phục vụ bến.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải TPHCM giao Trung tâm Quản lý đường thủy đôn đốc chủ các bến khách ngang sông thường xuyên thực hiện duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; hướng dẫn việc bố trí nước sát khuẩn tay tại các vị trí dễ thấy, dễ sử dụng tại khu vực bến.

Ngoài ra, giao Thanh tra Sở chủ động và phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có theo quy định.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo