Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2021

Bầu ra những đại biểu thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 21/1 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị. Đến dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước;…

Tham dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.

Tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cho thật sự dân chủ, đoàn kết

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả nước ta đang ra sức chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta, và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. “Đây là cơ hội để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp”. – Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tiếp đó, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp và các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu quy định và tiến độ đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là chú trọng quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác cán bộ để lựa chọn ra những cán bộ, bầu ra những đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thực sự có đủ uy tín, có đủ đức, đủ tài, đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng. Phải tổ chức và chuẩn bị tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cho thật sự dân chủ, đoàn kết, và chọn những đại biểu xứng đáng với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM. (Ảnh: Thy Dương). Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM. (Ảnh: Thy Dương)

Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với tình hình của địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Chỉ thị nhấn mạnh, kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Chỉ thị nêu rõ, phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, các cấp, các ngành quán triệt nghiêm túc, tập trung khẩn trương chuẩn bị và triển khai các công việc để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 23/5 tới.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, kết quả hội nghị góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; vai trò vị trí của các cơ quan dân cử, Quốc hội, HĐND và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để nhân dân lựa chọn bầu trong nhiệm kỳ tới. Qua đây, cũng đề cao phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh có hiệu lực, hiệu quả, phát huy đề cao quyền công dân. Đồng thời giúp cho các cấp, các ngành các địa phương tiến hành tổ chức tốt nhất các hoạt động bầu cử nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, cùng với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ góp phần quan trọng vào phát huy dân chủ xây dựng đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc triển khai công tác bầu cử thời gian tới rất khẩn trương với khối lượng công việc rất lớn; công việc diễn ra phạm vi rộng khắp toàn quốc. Do đó chúng ta cần sự tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo