Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Bệnh sốt xuất huyến tiếp tục tăng cao ở 15/21 quận huyện và TP Thủ Đức

(Thanhuytphcm.vn) - Thông tin t Trung tâm Kim soát bnh tt TPHCM (HCDC) cho biết, trong tun 26 (t ngày 24 đến 30/6/2022), TP ghi nhn 2.428 ca bnh st xut huyết (SXH), tăng 158 ca (6,9%) so vi trung bình 4 tun trước. S ca SXH tăng c các trường hp nhp vin điu tr ni trú và khám ngoi trú. Trong tun ghi nhn 1 trường hp t vong do SXH. Như vy s ca t vong do SXH t đu năm đến nay là 11 trường hp.

S ca bnh SXH trong tun 26 tiếp tc tăng cao 15/21 qun huyn và TP Th Đc (tr Qun 1, Qun 4, Qun 5, Qun 6, Qun 8, Qun 12, Phú Nhun). Nhng qun huyn có s ca bnh tăng báo đng so vi trung bình 4 tun trước là Cn Gi và Nhà Bè. Nhng phường, xã có s ca bnh tăng cao so vi trung bình 4 tun trước là phường Tân Hưng và phường Tân King (Qun 7); phường 6 (Qun 11); phường An Phú Đông (Qun 12); phường An Lc và phường Bình Tr Đông B (Bình Tân); xã Cn Thnh (Cn Gi); xã Phước Hip và xã Trung Lp Thượng (C Chi); phường 4 và phường 13 (Gò Vp); xã Nh Bình và xã Tân Hip (Hóc Môn); xã Hip Phước, xã Nhơn Đc, xã Phước Kin, xã Phước Lc (Nhà Bè); phường 12 (Tân Bình); phường Phú Thnh (Tân Phú); phường Bình Th (TP Th Đc).

Tính đến tun 26, TP ghi nhn 21.750 trường hp mc bnh SXH, tăng 181,5% vi cùng k năm 2021 là 7.726 ca, vi s ca SXH nng là 346 ca, t l ca nng trên tng s ca mc SXH đến tun 26 là 1,6% (346/21.750) tăng hơn 3,7 ln so vi cùng k năm 2021 là 0,4% (33/7.726).

Trong tun 26, toàn TP ghi nhn 175 dch SXH mi phát sinh 98 phường, xã thuc 19/22 qun huyn, TP Th Đc; tăng 01 dch mi so vi tun 25 (136 dch). Tng s dch được x lý phun hóa cht trong tun là 347 dch (bao gm dch ch đnh phun ln 1, ln 2, ln 3) và có 4 phường, xã x dch din rng. Có tng cng 396 lượt thc hin dit lăng quăng ti các dch, các đim nguy cơ ti 174 phường, xã thuc 22/22 qun huyn, TP Th Đc.

Đi vi dch bnh tay chân ming (TCM), trong tun 26 TP ghi nhn thêm 734 ca bnh TCM, gim 240 ca (24,7%) so vi trung bình 4 tun trước đó. Trong đó, s ca bnh gim c các trường hp khám ngoi trú và các trường hp nhp vin điu tr ni trú.

Có 20/22 qun huyn có s ca bnh trong tun gim so vi s ca trung bình 4 tun trước (tr Qun 6 và huyn Cn Gi). Nhng phường xã có s ca bnh tăng cao so vi trung bình 4 tun trước là phường An Khánh (Qun 2), phường 11 (Qun 3), phường 11 (Qun 6), phường Thnh Lc (Qun 12), phường 26 (Bình Thnh), xã An Thi Đông (Cn Gi), xã An Phú (C Chi), phường 4 (Gò Vp), phường Hòa Thnh (Tân Phú).

Tính đến tun 26, thành ph ghi nhn 8.426 trường hp mc bnh TCM. Trong tun 26 toàn thành ph ghi nhn 1 dch TCM mi, tăng so vi tun 25 (1 dch). S dch tích lũy đến tun 26 năm 2022 là 61 dch.


HCDC khuyến cáo, hin nay TPHCM đã bước vào mùa mưa, mùa cao đim ca dch SXH hàng năm do thi tiết nóng m, mưa nhiu. Vì vy đ hn chế ti đa nguy cơ bùng phát dch SXH, mi người dân, mi gia đình, mi cơ quan, công s hãy cùng chung tay thc hin các bin pháp phòng chng dch bnh SXH huyết. B Y tế cũng đã khuyến cáo chúng ta, mi tun nên dành 10 phút đ dit lăng quăng/b gy và thc hin các bin pháp phòng bnh.

Mt s bin pháp phòng bnh st xut huyết:

- Dành 10 - 15 phút mi tun đ dn dp nơi mình làm vic, sinh sng, t trong nhà đến xung quanh nhà, không đ đng nước làm phát sinh lăng quăng, mui như: lt úp các xô, l, chai cũ không dùng đến; c ra và thay nước l hoa, chén nước cúng ít nht 1 ln/tun, dn dp mái hiên, nóc nhà, máng xi,…

- Đy kín lu, h, phuy cha nước khi không dùng đến đ tránh mui đ trng và phát sinh lăng quăng, mui.

- Đi vi nhng nơi cha nước không dùng đ ung, sinh hot có th th cá đ dit lăng quăng.

- S dng bình xt mui, nhang mui, kem thoa xua mui, mc áo qun dài tay… và ng màn k c ban ngày đ phòng tránh mui đt.

- Tích cc phi hp ngành y tế trong các chiến dch dit lăng quăng/b gy và các đt phun hóa cht phòng, chng dch.

- Trong trường hp b st hoc nghi ng mc bnh phi đến ngay cơ s y tế đ được khám, tư vn điu tr và không t ý điu tr ti nhà.

S. Hi


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo