Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020

Biên soạn Lịch sử 70 năm chính quyền TPHCM

Quang cảnh Hội thảo lịch sử 70 năm chính quyền TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 23/8, UBND TPHCM tổ chức Hội thảo lịch sử 70 năm chính quyền TPHCM (1945-2015). Hội thảo nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các chuyên gia các nhà khoa học về nội dung của 3 tập bản thảo Lịch sử chính quyền TP giai đoạn 1945 – 2015. Đến dự và chủ trì hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải; PGS – TS Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Thành ủy TPHCM.

Đảm tính khoa học, chính xác, khách quan

Tại hội thảo, PGS – TS Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Thành ủy TPHCM cho biết, lịch sử 70 năm chính quyền TPHCM là lịch sử của chính quyền cách mạng được ra đời sau cuộc cách mạng Tháng Tám 1945 do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cho đến cuối năm 2015. Trong 70 năm đó, lịch sử chính quyền TP được chia thành 2 thời kỳ chính: thời kỳ 1945-1975; thời kỳ 1975-2015.

Cũng theo PGS-TS Phan Xuân Biên, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, Ban Biên soạn Lịch sử chính quyền TP giai đoạn 1945 – 2015 đã hoàn thành bản thảo lần 1 gồm 3 tập “Lịch sử 70 năm chính quyền TPHCM (1945-2015)”. Tập 1 gồm 8 chương, trong đó có chương Mở đầu giới thiệu khái quát đặc điểm địa lý, lịch sử vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, TPHCM ngày nay, trong đó nêu khái lược về lịch sử tổ chức hành chính vùng đất này trước năm 1945. Còn lại 7 chương trình bày về lịch sử chính quyền cách mạng ở Sài Gòn và Gia Định từ 1945 - 1975, gồm 6 giai đoạn nhỏ (1945 - 1950; 1951 – 1954; 1954 – 1960; 1961 – 1964; 1965 - 1969; 1969 - 1975) và chương kết nhìn lại đặc điểm 30 năm chính quyền cách mạng và rút ra bài học kinh nghiệm. “Hiện nay, Ban Biên soạn đang sửa chữa theo hướng chỉ có 4 chương: Ngoài chương đầu và chương cuối giữ nguyên, 6 chương của 6 giai đoạn nhỏ được gom lại 2 chương theo 2 thời kỳ chính là chống Pháp và chống Mỹ” - PGS-TS Phan Xuân Biên cho hay.

Về tập II gồm 6 chương, trong đó 5 chương trình bày chính quyền TP trong 5 giai đoạn (1975 - 1985; 1985 - 1994; 1994 - 2004; 2004 - 2010; 2010 - 2015) và chương 6 nêu lên đặc điểm, thành tựu và một số bài học của 40 năm xây dựng chính quyền TP sau ngày giải phóng miền Nam đến 2015. Tập III là tập Phụ lục, gồm những sự kiện, nhân vật, những mốc son quan trọng của Lịch sử 70 năm chính quyền nhân dân TPHCM (1945 - 2015), mang tính “biên niên sự kiện”, có 3 chương, trong đó chương I thuộc thời kỳ trước 1945 - ngoài phạm vi thời gian của công trình, còn 2 chương gồm 2 giai đoạn 1945 - 1975 và 1975 - 2015 tương ứng với 2 tập bản thảo của Lịch sử 70 năm chính quyền TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, mục đích của việc biên soạn lịch sử 70 năm chính quyền TPHCM nhằm tổng kết tương đối đầy đủ, toàn diện, có hệ thống quá trình ra đời và phát triển về tổ chức và hoạt động của chính quyền TP qua các chặng đường gian khổ nhưng rất anh hùng trên địa bàn trọng điểm của cả nước trong thời chiến lẫn thời bình. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu tuyên truyền giới thiệu rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân TP để nâng cao nhận thức lòng tự hào, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, ngày càng vững mạnh, trong sạch và xây dựng TPHCM trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu việc biên soạn lịch sử 70 năm chính quyền TPHCM phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, khách quan, thể hiện được đặc điểm lịch sử tình hình thực tiễn cũng như tổ chức hoạt động của bộ máy chính quyền trong từng thời kỳ cách mạng khác nhau, trên cơ sở phù hợp với quan điểm đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy qua các thời kỳ.

Làm nổi bật vai trò quần chúng

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng lịch sử 70 năm chính quyền TPHCM đã vận hành trong những điều kiện, bối cảnh hết sức phức tạp, trải qua 30 năm chiến tranh khốc liệt, 40 năm sau ngày giải phóng với biết bao bước thăng trầm, chồng chất khó khăn; đồng thời TP cũng đã năng động, sáng tạo, đột phá làm nên những thành tựu quan trọng, góp phần đưa TP trở thành đô thị đặc biệt, đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước. Bên cạnh đó, qua 70 năm hoạt động, chính quyền TPHCM đã đảm nhận sứ mệnh lịch sử vẻ vang, tổ chức và quản lý mọi mặt hoạt động của TP có quy mô phát triển lớn nhất nước.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực cho rằng, thời kỳ sau giải phóng đến năm 1986 là thời kỳ rất đặc biệt và rất quan trọng tiến trình lịch sử xây dựng và phát triển đất nước nói chung và lịch sử TPHCM nói riêng. Vì vậy cần phải đầu tư nghiên cứu sâu và đánh giá đúng mức hơn. Thời kỳ từ khi có nghị quyết đổi mới đến nay tuy có thể chia ra nhiều giai đoạn nhỏ, nhưng tình chất chung không có sự thay đổi lớn, vẫn thuộc phạm trù nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy cần phản ánh diễn biến lịch sử và đánh giá quá trình các sự biến đổi kinh tế, xã hội, chính trị, văn hoá… một cách sâu sắc và làm rõ nét những tính chất và đặc điểm nổi bật của hai thời kỳ đó.

Với quan điểm đó, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Chánh Trực đề nghị cần làm nổi bật vai trò quần chúng làm nên lịch sử; làm rõ phong trào tình nguyện xã hội của nhân dân, trong đó thanh niên TP là lực lượng xung kích, như phong trào thanh niên xung phong làm chuyển ý thức xã hội sang lao động tự lực tự cường, phong trào cứu trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào lao động sản xuất trong công nhân, phong trào khai hoang phục hóa trong nông nghiệp… Đặc biệt phong trào nhà máy xí nghiệp hưởng ứng kế hoạch B, C, “xé rào”, “bung ra” làm tiền đề dẫn tới “đổi mới”.

Góp ý về phần hoạt động HĐND TP, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải yêu cầu Ban Biên soạn cần chỉ ra những Nghị quyết lớn của HĐND TP trong tất cả các giai đoạn lịch sử; hoạt động giám sát cần phải thực hiện rõ hơn; xây dựng bộ máy chính quyền cần thực hiện rõ về thiết chế; bổ sung danh sách các thành viên các ban của HĐND TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội thảo. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội thảo.

Kết luận tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị Ban Biên soạn Lịch sử chính quyền TP giai đoạn 1945 – 2015  tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện nội dung các tập bản thảo Lịch sử 70 năm Chính quyền TP, sớm trình lãnh đạo TP chính thức ban hành. “Những bài học kinh nghiệm quý giá được đúc kết qua hơn 320 năm lịch sử hình thành và phát triển TP, trong đó có hơn 70 năm hoạt động của chính quyền nhân dân là di sản lịch sử và là hành trang quý báu, làm nền tảng cho việc xây dựng TPHCM ngày càng “Văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; và cơ sở để TP sẽ tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân” -  - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo