Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung cho người dân Thủ Thiêm

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu tại kỳ họp

(Thanhuytphcm.vn) - Nằm trong nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường), HĐND TPHCM Khóa IX, sáng 6/10, UBND TP trình HĐND TP về chủ trương xây dựng chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất khoảng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 theo Thông báo số 1483/TB - TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ. Sau đó, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến và HĐND TP đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của HĐND TP thống nhất chủ trương để UBND TP thực hiện nội dung nêu trên.

Giải quyết bồi thường, hỗ trợ, TĐC bổ sung là cần thiết 

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết: Việc xây dựng chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, TĐC bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất khoảng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 dựa trên căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình liên quan đến xử lý sau Thanh tra tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; kết luận kiểm tra của Thanh tra Chính phủ tại thông báo 1483/TB - TTCP ngày 4/9/2018; ý kiến của Bộ Xây dựng rà soát, hoàn chỉnh các pháp lý quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Nghị quyết số 21/2002/NQ-HĐND ngày 29/6/2002 của HĐND TP về đầu tư xây dựng Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm; kết quả tiếp công dân, lắng nghe ý kiến của người dân về chính sách.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trình bày tờ trình của UBND TP tại kỳ họp Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trình bày tờ trình của UBND TP tại kỳ họp

Cụ thể, căn cứ kết quả tiếp công dân, lắng nghe ý kiến của người dân về chính sách, tổng số hồ sơ theo ranh là 331 hồ sơ (gồm 93 hộ nhà, đất thuộc quyền sử dụng tư nhân; 148 hộ nhà, đất thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; 90 hộ nhà, đất có nguồn gốc lấn chiếm đất công); tổng diện tích bồi thường, hỗ trợ bổ sung là 3,0092/4,39ha. Số hộ dân đã tiếp xúc là 308/331 hộ (23/331 hộ có mời nhưng không đến hoặc không liên lạc được). 

Về nội dung ý kiến của 308 hộ đến tiếp xúc, có 172/308 hộ (tỷ lệ 55,8%) đồng ý với chính sách dự kiến, diện tích 1,7029/ 3,0092ha . Có 108/308 hộ (tỷ lệ 35,06%), diện tích 0,9251/3,0092 ha, cơ bản đồng ý với chính sách dự kiến, nhưng có đề nghị xem xét, làm rõ một số nội dung trong chính sách. Các ý kiến tập trung vào nội dung: Tỷ lệ hoán đổi đối với nhà sở hữu nhà nước, đất công; hóa giá nhà theo quy định trước khi hoán đổi đất ở mới; vị trí dự kiến bố trí nhà ở, đất ở mới (đề nghị về khu đất 1,8ha Bình Khánh); tiếp tục nhận bằng tiền theo giá thị trường và khấu trừ số tiền đã nhận trước đây, không đồng ý nộp lại số tiền đã nhận trước đây, trả lại căn hộ hoặc nền đất đã nhận để hoán đổi về khu 1,8ha; xem lại pháp lý nhà đất (diện tích, thời điểm) trước đây đã tính bồi thường. 

Có 27/308 hộ (tỷ lệ 8,77%), diện tích 0,1829/ 3,0092 ha, không đồng ý với chính sách dự kiến. Các ý kiến tập trung vào nội dung: Trả lại nhà đất tại vị trí giải tỏa (khôi phục hiện trạng); tái định cư tại vị trí cũ; giao lại đất ở mới bằng với diện tích nơi ở cũ; xem lại diện tích đã bồi thường trước đây không đúng hiện trạng; bồi thường tổn hại về vật chất và tinh thần; bồi thường theo giá thị trường, không trả lại số tiền đã nhận trước đây. Có 1 hộ (tỷ lệ 0,32%) đến tiếp xúc nhưng không đồng ý ký biên bản và bỏ về.

Đánh giá tác động của chính sách, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho rằng: Việc xây dựng chính sách nêu trên là nội dung phát sinh hoàn toàn mới, mang tính chất bổ sung chính sách đối với các hộ dân trong khu đất khoảng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 mà TP phải thực hiện theo Thông báo số 1483/TB - TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ. Vì vậy, TP cần khẩn trương xây dựng và thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC này để đảm bảo an dân, hạn chế nguy cơ tạo ra những diễn biến phát sinh phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn TP; đồng thời, qua tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của người dân thì nội dung chính sách dự kiến đã được đa số người dân đồng thuận (chiếm tỷ lệ 90,86%). Do đó, việc xây dựng chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, TĐC bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất Bình An, Quận 2 là cần thiết và phù hợp với quy định, thẩm quyền của HĐND TP, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. 

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương để UBND TP xây dựng chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, TĐC bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất khoảng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 theo Thông báo số 1483/TB - TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp. Ảnh: SGGP Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp. Ảnh: SGGP

Đồng thời, giao UBND TP chịu trách nhiệm xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, TĐC bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất khoảng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 đúng theo quy định pháp luật, minh bạch, công khai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Rà soát hoàn thiện để tiếp tục thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm; trong đó có khoảng 4,3ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 theo đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của HĐND TP. Ngoài ra, Thường trực HĐND TP, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.  

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND TP lần này đã tập trung xem xét cho ý kiến nội dung chương trình đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng TP, nhất là chủ trương xây dựng chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, TĐC bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất khoảng 4,3ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2. 

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, trong những năm qua, lãnh đạo TP luôn nỗ lực thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ với mục đích xây dựng TPHCM thành TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Mục tiêu và hành động của lãnh đạo TP đúng với ý nguyện của nhân dân TP, luôn được sự ủng hộ đồng thuận, nhất là nhân dân trong các khu quy hoạch đã tự nguyện di dời và tạo điều kiện triển khai các dự án xây dựng phát triển TP trong thời gian qua. Do đó, chủ trương xây dựng chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, TĐC bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất khoảng 4,3ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 để có định hướng, tạo điều kiện thực hiện các bước tiếp theo nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, để cuộc sống của người dân được ổn định hơn.

Thay mặt chính quyền TP, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ ghi nhận tấm lòng của nhân dân TP đã hy sinh một phần tài sản của mình, không quản khó khăn, vất vả, những xáo trộn trong cuộc sống để tạo điều kiện cho việc hoàn thành những dự án, công trình, cùng nhau xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị HĐND TP, các Ban của HĐND TP, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND TP đảm bảo tuân thủ pháp luật, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, không để phát sinh khiếu nại.

Mức lệ phí cấp mới phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cao nhất là 20 triệu đồng

Tại kỳ họp thứ 16, HĐND TPHCM khóa IX đã thông qua Nghị quyết ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam), giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP. Nghị quyết về bổ sung dự án Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Tại TPHCM, mức lệ phí cấp mới phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cao nhất là 20 triệu đồng Tại TPHCM, mức lệ phí cấp mới phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cao nhất là 20 triệu đồng

Cụ thể, theo Nghị quyết ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam), giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP, mức thu lệ phí cấp mới đối với xe ô tô, trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên là 500.000 đồng; xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống là 20.000.000 đồng; sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời là 200.000 đồng; xe máy (theo giá tính lệ phí trước bạ) trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống có mức thu là 1.000.000 đồng, trị giá trên 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng mức thu là 2.000.000 đồng, trị giá trên 40.000.000 đồng mức thu là 4.000.000 đồng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 17/10/2019.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về bổ sung dự án Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 với tổng số vốn bố trí là 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể, công trình đặt tại số 123 Trương Định, Phường 7, Quận 3, có tổng diện tích sàn xây dựng các tầng trên là 9.818m2 và diện tích các tầng hầm là 10.472m2.

Đồng thời, giao UBND TP căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 bố trí cho dự án Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM, cũng như khẩn trương triển khai thực hiện dự án và bố trí kế hoạch vốn hằng năm cho dự án theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, lựa chọn mô hình thiết kế dự án có kiến trúc phù hợp với mô hình không gian khởi nghiệp; giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả công trình, tiết kiệm tránh lãng phí.

Đình Lý - Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo