Thứ Ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Bình Chánh: Công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bình Chánh Huỳnh Thị Kim Xuyến phát biểu tại Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 17/5, Ban Dân vận Huyện ủy huyện Bình Chánh tổ chức hội nghị chuyên đề “Cách làm, kinh nghiệm trong công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Trung ương gắn và Quyết định 935-QĐ/TU, Quyết định 936-QĐ/TU, Quyết định 994-QĐ/TU của Thành ủy”. Các đồng chí: Nguyễn Minh Hoàng, Phó Trưởng phòng Dân tộc, Tôn giáo, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thị Kim Xuyến, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Phan Thành Tốt, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bình Chánh chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và 02 năm thực hiện Quyết định 935-QĐ/TU, Quyết định 936-QĐ/TU, Quyết định 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả tích cực; công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và cơ sở vừa giúp chính quyền các cấp, cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt hơn vai trò trách nhiệm của mình, vừa đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Công tác góp ý, phản biện xã hội bước đầu thực hiện được một số nội dung như: phản biện dự thảo các dự án luật, chế độ chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương,… góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đáng chú ý, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện hiệu quả qua các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu Cấp ủy, đứng đầu chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện… Qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì phối hợp cùng các các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã chủ trì 154 cuộc giám sát thường xuyên công tác quản lý nhà nước của chính quyền về công tác quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, nước sạch, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội…. Giám sát 650 công trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các công trình xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Bình Chánh Huỳnh Thị Kim Xuyến, đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, cấp ủy, chính quyền và khối vận các xã, thị trấn trong thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực của Mặt trận và các đoàn thể trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định rõ nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm việc giám sát, phản biện xã hội đạt chất lượng, hiệu quả; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ Mặt trận và các đoàn thể.

Minh Thành


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo