Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020

Bình Chánh: Quan tâm công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư

Quang cảnh hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 27/2, Huyện ủy huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác văn phòng cấp ủy năm 2018.

Xác định công tác kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong năm qua Huyện ủy Bình Chánh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên trên địa bàn huyện. Có 41/43 chi, đảng bộ cơ sở kết nạp được 377/300 đảng viên, đạt 125,67% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, trong đó có 31/30 đảng viên ở địa bàn dân cư đạt tỷ lệ 103% so với chỉ tiêu đề ra.

Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 thực hiện nghiêm túc, sát thực. Trong năm, số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng 3 đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ giảm 3 đơn vị; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng tăng so với cùng kỳ năm 2017. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên được tập trung thực hiện, qua kiểm tra giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, góp phần ngăn ngừa sai phạm xảy ra, kéo giảm tỷ lệ kỷ luật đảng viên so với năm 2017 (giảm 17 đảng viên).

Công tác tổng hợp, thông tin, tham mưu, phục vụ cho cấp ủy ngày càng đi vào nề nếp, khoa học, tham mưu kịp thời cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy. Đồng thời, ý thức tổ chức kỷ luật trong các tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, nhất là các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2019 là năm cuối cùng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tin tưởng rằng các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc - các đoàn thể chính trị - xã hội huyện sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, thử thách, chủ động, tích cực, sáng tạo trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

Minh Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo