Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Bộ GD-ĐT kiến nghị giải quyết vướng mắc liên quan đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng

(Thanhuytphcm.vn) - Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa công bố báo cáo kết quả làm việc của Đoàn công tác liên ngành (theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam) về việc thành lập Hội đồng trường (HĐT) và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (ĐHTĐT).

Báo cáo nêu rõ, trên tinh thần khách quan và xây dựng, vì sự phát triển của Trường, Đoàn công tác đã làm việc với nhiều bên liên quan và có hướng dẫn để Trường ĐHTĐT triển khai, sớm kiện toàn bộ máy tổ chức và ổn định các hoạt động.

Theo báo cáo, về quá trình thành lập và hoạt động của ĐHTĐT, trường ĐHTĐT được thành lập năm 1997 - là một trường dân lập do Liên đoàn Lao động TPHCM sáng lập và đầu tư, năm 2003 được chuyển đổi thành trường bán công trực thuộc UBND TPHCM và năm 2008 được chuyển thành trường công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ).

Từ ngày thành lập cho đến nay, Trường ĐHTĐT được giao quyền tự chủ cao trong nhiều lĩnh vực đồng thời tự đảm bảo kinh phí hoạt động. Trong những năm qua Trường ĐHTĐT đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả được xã hội ghi nhận, đặc biệt trong đầu tư mở rộng khuôn viên, hiện đại hóa cơ sở vật chất và môi trường học tập, thúc đẩy hội nhập và tăng vị trí xếp hạng quốc tế. Những kết quả có được chủ yếu nhờ sự đóng góp của cả tập thể nhà trường trong đó có vai trò quan trọng của ông Lê Vinh Danh (cựu Hiệu trưởng Trường ĐHTĐT). Tuy nhiên, trong quá trình điều hành hoạt động, lãnh đạo trường và cá nhân ông Lê Vinh Danh đã có những sai phạm tới mức bị kỷ luật; trong một thời gian dài HĐT chưa được kiện toàn theo quy định của pháp luật.

Về việc thành lập HĐT và kiện toàn Ban giám hiệu của Trường ĐHTĐT, báo cáo nêu rõ, trong thời gian từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2019, Trường ĐHTĐT đã hai lần thực hiện quy trình thành lập HĐT nhưng không được TLĐ công nhận. TLĐ không nhất trí với tập thể lãnh đạo Trường ĐHTĐT về quy trình nhân sự HĐT và Chủ tịch HĐT. Trong khi thời gian kéo dài nhiệm kỳ của HĐT và Ban giám hiệu đã hết, đại diện TLĐ và tập thể lãnh đạo Trường  đã có quyết định không phù hợp khi thống nhất tạm dừng triển khai thành lập HĐT cho đến khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM. Một phần do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuối tháng 7/2020 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM mới kết thúc quá trình kiểm tra và có thông báo kết luận. Trong thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2020, việc thành lập HĐT của Trường ĐHTĐT vẫn chưa được triển khai, nguyên nhân chính cũng xuất phát từ những bất ổn liên quan tới các nhân sự chủ chốt của Trường ĐHTĐT và căn cứ pháp lý khi HĐT nhiệm kỳ cũ không còn hoạt động.

Tháng 8/2020, sau khi có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh, TLĐ mới có quyết định giao cho ông Trần Trọng Đạo, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019, thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động nhà trường, là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của Trường ĐHTĐT; được thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHTĐT và theo quy định của pháp luật .

Bộ GD-ĐT cho rằng, khó khăn, vướng mắc hiện nay của Trường ĐHTĐT là trong việc triển khai thành lập HĐT và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý. Tập thể lãnh đạo có vai trò chỉ đạo quy trình thành lập HĐT, nhưng hiện nay chỉ có 3 người, trong đó 2 người là ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy trường và 1 người thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng. Đảng ủy trường nhiệm kỳ mới chưa được bầu nên Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2015-2020 được lưu nhiệm, trong đó có nhiều người đã bị kỷ luật Đảng. Quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khác chưa được phê duyệt. Nhân sự dự kiến được phê duyệt quy hoạch chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, công nhận chức vụ lãnh đạo, quản lý (nhất là về tiêu chuẩn cao cấp lý luận chính trị). Quy trình xem xét kỷ luật, khiếu nại về hình thức kỷ luật của các cấp có thẩm quyền đối với một số đảng viên, cán bộ chủ chốt có thể còn kéo dài. Việc điều hành Trường ĐHTĐT được giao cho một viên chức là Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019 nhưng hiện không có chức danh lãnh đạo, quản lý chính thức nên gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của trường chưa đồng thuận việc quyết định hay không quyết định giao Quyền Hiệu trưởng cho một người trong thời gian chưa có HĐT. Thực tế cho thấy, uy tín đối với đội ngũ cán bộ, viên chức cũng như vai trò và ảnh hưởng đối với sự phát triển Trường ĐHTĐT của cá nhân ông Lê Vinh Danh là khá lớn so với những người khác trong bộ máy lãnh đạo, quản lý Trường ĐHTĐT.

Từ thực tế hiện nay, Bộ GD-ĐT kiến nghị hướng giải quyết, đó là tập thể lãnh đạo Trường ĐHTĐT khẩn trương thực hiện quy trình thành lập HĐT, trong đó để khuyết một số vị trí thành viên đương nhiên. Nếu chưa có nhân sự đáp ứng ngay tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh Chủ tịch HĐT thì chỉ thực hiện giới thiệu và bầu các thành viên HĐT và đề nghị TLĐ công nhận HĐT; chưa tiến hành thủ tục giới thiệu và bầu Chủ tịch HĐT.

Sau khi thành lập, HĐT thống nhất với tập thể lãnh đạo quy trình giới thiệu nhân sự và quyết nghị giao một người phù hợp đảm nhiệm vị trí quyền Hiệu trưởng từ nguồn nhân sự tại chỗ. Khi có nhân sự đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn Hiệu trưởng thì có thể thực hiện quy trình nhân sự Hiệu trưởng và bổ sung thành phần đương nhiên trong HĐT. Khi có nhân sự đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn Chủ tịch HĐT thì thực hiện quy trình giới thiệu bổ sung, kiện toàn HĐT; tiến hành bầu Chủ tịch HĐT và đề nghị TLĐ công nhận. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị Đảng ủy trường xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về việc xem xét các tiêu chuẩn, vận dụng giải quyết cho phù hợp đặc điểm thực tế của Trường ĐHTĐT.

Báo cáo cũng tổng hợp ý kiến của Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp về việc tạm đình chỉ công tác và xử lý kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh. Theo đó, ông Lê Vinh Danh là đảng viên và khi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐHTĐT còn là viên chức quản lý nên việc xử lý vi phạm được áp dụng theo quy định của Đảng, Luật Viên chức và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo