Thứ Ba, ngày 18 tháng 5 năm 2021

Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các trường đại học rà soát hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn yêu cầu các trường đại học rà soát hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34) và Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, các đại học, học viện, trường đại học được thực hiện quyền tự chủ về chuyên môn, học thuật nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Để đảm bảo chất lượng tuyển sinh và đào tạo, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) tiến hành rà soát hoạt động tự chủ mở ngành, duy trì ngành đào tạo tại cơ sở GDĐH và hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, đảm bảo đúng quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục,  quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở GDĐH báo cáo kết quả rà soát hoạt động mở ngành, duy trì ngành đào tạo, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài và các đề xuất, kiến nghị (nếu có), cùng các minh chứng bản photocopy quyết định tự chủ mở ngành, quyết định phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài yêu cầu gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 30/4/2021. Trường hợp ngành đề nghị mở mới chưa có trong danh mục GD-ĐT cấp IV theo quy định, cơ sở GDĐH cần báo cáo làm rõ một số nội dung như: Luận cứ khoa học; nhu cầu của xã hội về ngành mới này, trong đó có ít nhất 2 ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 2 cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo.

Bên cạnh đó, cần báo cáo rõ thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, kèm theo ít nhất 2 chương trình đào tạo tham khảo của cơ sở GDĐH nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng hoặc cho phép thực hiện và cấp bằng (trừ các ngành chỉ có đào tạo ở Việt Nam hoặc các ngành liên quan đến an ninh, quốc phòng) gửi về Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) để xem xét, bổ sung vào danh mục GD-ĐT cấp IV trình độ đại học thạc sĩ, tiến sĩ.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo