Chủ Nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1

(Thanhuytphcm.vn) -Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Để tổ chức tốt đợt 2 của Kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, đối tượng dự thi đợt 2 theo quy định tại Công văn số 2998/BGDĐT-QLCL ngày 16/7/2021, gồm: Thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 7, 8/7/2021; thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch.

Các đối tượng thí sinh nêu trên được dự thi đợt 2 của Kỳ thi nếu đáp ứng các điều kiện: Đã đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1; không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo Điều 37 của Quy chế thi; chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu kết quả các bài thi/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2. Trường hợp thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải có đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan.

Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn Quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi cho tất cả cán bộ tham gia tổ chức thi; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức, thanh tra, kiểm tra các công tác tổ chức thi đợt 2.

Tùy theo điều kiện thực tế, để tạo thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh và công tác tổ chức thi, các sở giáo dục và đào tạo thành lập hội đồng thi để tổ chức thi tại địa phương hoặc có thể trao đổi, thống nhất để chuyển thí sinh đến dự thi ở hội đồng thi của địa phương khác. Trong trường hợp chuyển thí sinh đến dự thi ở hội đồng thi của địa phương khác, sở giáo dục và đào tạo nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi chịu trách nhiệm chuyển các thông tin cần thiết cho hội đồng thi nơi thí sinh chuyển đến dự thi để phục vụ công tác tổ chức thi; bảo đảm việc đi lại, ăn nghỉ đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch và an toàn sức khỏe, ổn định tâm lý cho thí sinh trong quá trình dự thi; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển thí sinh và phối hợp chặt chẽ với hội đồng thi nơi thí sinh chuyển đến dự thi thực hiện các khâu tổ chức thi đợt 2.

Tùy theo diễn biến thực tế của dịch Covid-19 và yêu cầu về phòng, chống dịch tại các địa phương, các hội đồng thi xem xét để bố trí số lượng thí sinh tại mỗi phòng thi (tối đa không quá 24 thí sinh/phòng thi với mỗi bài thi/môn thi).

Các hội đồng thi có thể liên kết thực hiện việc in sao đề thi phục vụ tổ chức thi đợt 2; Bộ sẽ xem xét để hỗ trợ in sao đề thi cho các hội đồng thi dưới 500 thí sinh ở khu vực phía Bắc, nếu có đề nghị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các hội đồng thi sử dụng chung dữ liệu trên Hệ thống quản lý thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thi, trên cơ sở báo cáo phương án tổ chức thi của các sở giáo dục và đào tạo, Bộ sẽ hỗ trợ việc chuyển dữ liệu giữa các hội đồng thi; các hội đồng thi có trách nhiệm rà soát dữ liệu để bảo đảm chính xác trong quá trình tổ chức thi.

Về công tác chấm thi và công bố kết quả thi, căn cứ thực tế triển khai, các hội đồng thi lựa chọn cấu hình máy chủ chấm thi trắc nghiệm phù hợp hoặc có thể niêm phong ổ cứng máy chủ đã sử dụng chấm thi đợt 1, thay thế ổ cứng khác vào máy chủ để chấm thi trắc nghiệm đợt 2. Việc công bố kết quả thi được thực hiện theo quy định. Riêng đối với thí sinh đã dự thi một số môn thi ở đợt 1, hội đồng thi nơi thí sinh dự thi đợt 1 chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu kết quả thi đợt 1 của thí sinh cho hội đồng thi nơi thí sinh dự thi đợt 2 để nhập vào Hệ thống quản lý thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và in Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu, kiểm tra bảo đảm độ chính xác trước khi báo cáo Bộ. Nếu phát sinh tình huống đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thi, nhất là các ngày in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, các đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo