Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022

Bộ Quốc phòng kiểm tra chấp hành điều lệnh của Bộ Tư lệnh TPHCM

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong quán triệt nội dung trước khi đoàn đi kiểm tra

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 26/8, Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra chấp hành điều lệnh của Bộ Tư lệnh TPHCM.

Tham gia đoàn có Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7. Tiếp đoàn có Đại tá Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM và thủ trưởng các phòng.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thành phố đã tổ chức quán triệt vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện, chấp hành điều lệnh, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Công tác chuẩn bị huấn luyện được thực hiện chặt chẽ, Bộ Tư lệnh Thành phố đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho hơn 600 cán bộ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố.

Chỉ huy của cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp trước khi thực hành huấn luyện một nội dung. Các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện đầy đủ cho các đối tượng, bảo đảm đúng theo chương trình quy định, thời gian, quân số tham gia. Quá trình học tập đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, vận dụng linh hoạt vào quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thành phố thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và các đơn vị đứng chân trên địa bàn Thành phố về thực hiện nghiêm điều lệnh, an toàn giao thông, chấp hành kỷ luật, thực hiện nếp sống chính quy.

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra nội dung điều lệnh đội ngũ của sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cơ quan Bộ Tư lệnh Các thành viên trong Đoàn kiểm tra nội dung điều lệnh đội ngũ của sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cơ quan Bộ Tư lệnh

Đoàn đã tiến hành kiểm tra nhận thức của cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan Bộ Tư lệnh Thành phố, các đơn vị trực thuộc và Ban Chỉ huy quân sự Quận 3, 10, Tiểu đoàn Kiểm sát quân sự 31 trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo cương vị đảm nhiệm; việc thực hiện lễ tiết, tác phong quân nhân theo điều lệnh, chất lượng duy trì các chế độ, nền nếp ngày, tuần, tháng. Cùng với đó là công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn; công tác quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 16/2020/TT-BQP và Chỉ thị số 103/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; công tác quán triệt, rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật trong toàn quân.

Đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện và nhận thức chính trị của cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Qua đó, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, pháp luật.

Hữu Tân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo