Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Bộ Tham mưu Quân khu 7: Đổi mới công tác giáo dục chính trị gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/9, Bộ Tham mưu Quân khu 7 đã sơ kết 5 năm (2013 – 2018) thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (ảnh). Dự hội nghị có Đại tá Phạm Văn Thuận, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Trong 5 năm (2013 – 2018), Đảng ủy - Bộ Tham mưu Quân khu 7 đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả cao các nội dung của Đề án, gắn đổi mới công tác giáo dục với nội dung, chương trình hoạt động của đơn vị; thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, đội ngũ báo cáo viên; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục các bài chính trị cơ bản với giáo dục truyền thống, xây dựng ý chí lập trường cách mạng vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị cũng đã không ngừng đổi mới cả về nội dung, phương thức tổ chức, bảo đảm các bài giảng theo hướng cơ bản, thống nhất, thiết thực. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện tốt phong trào tự học tập, tự nghiên cứu nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của từng cá nhân trước diễn biến của tình hình, nhất là nhiệm vụ của quân đội, của đơn vị trước yêu cầu hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Thuận, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 đề nghị Đảng ủy - Bộ Tham mưu Quân khu 7 tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hơn nữa chất lượng học tập chính trị, gắn với thực tiễn xây dựng cơ quan,đơn vị nền nếp chính quy vững mạnh toàn diện; kiên quyết nói không với bệnh thành tích. Trong giáo dục, phát huy trí tuệ tập thể, năng động sáng tạo cá nhân làm cho công tác giáo dục ngày càng đi vào chiều sâu mang tính bền vững; gắn kết giữa giáo dục với xây dựng nhân cách quân nhân, xây dựng niềm tin, sức mạnh tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Bộ Tham mưu Quân khu 7 khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án giai đoạn 2013 – 2018.

 

Đỗ Linh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo