Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Các dự án hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp chế xuất gặp một số khó khăn, vướng mắc

Khu chế xuất Linh Trung II

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế.

Theo UBND TP, đến nay, tại các khu chế xuất (KCX) - khu công nghiệp (KCN) TP đã thu hút 177 doanh nghiệp (DN) chế xuất đang hoạt động đầu tư dự án, tăng 18 dự án so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, có 170 dự án DN chế xuất hoạt động tại 3 KCX gồm Tân Thuận, Linh Trung, Linh Trung II và có 7 dự án DN chế xuất hoạt động trong KCN. Tổng vốn đầu tư đăng ký của 177 dự án DN chế xuất tính đến hết năm 2019 là 3,36 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015 (3,13 tỷ USD), chiếm 31% trong tổng vốn đầu tư đăng ký KCX và KCN trên địa bàn.

Tuy nhiên, hiện nay các dự án hoạt động theo cơ chế DN chế xuất đang gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, về kiểm tra, giám sát hải quan trước khi thực hiện thủ tục đầu tư, theo quy định Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý KCN, khu kinh tế: “Khu chế xuất, DN chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. DN chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đầu tư”. 

Như vậy, đối với các dự án mới thành lập hoạt động theo hình thức DN chế xuất sẽ gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư có thể kéo dài do phải chờ ý kiến của cơ quan Hải quan về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của dự án. Điều này cũng gây khó khăn cho cơ quan Hải quan trong thẩm định điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan do có những dự án đầu tư mới chỉ là chủ trương đầu tư, đang xin cấp phép đầu tư, nhà xưởng, kho bãi chưa được hình thành và chưa có quy định cụ thể về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của DN chế xuất.

Về thuê kho ngoài KCX - KCN để lưu giữ hàng hóa, nguyên liệu, vật tư đối với DN chế xuất, hiện nay, 3 KCX của TP (Tân Thuận, Linh Trung, Linh Trung 2) gần như đã lấp đầy, không còn quỹ đất. Do đó, các DN chế xuất gặp khó khăn trong việc mở rộng sản xuất, phải thuê kho bên ngoài KCX, KCN để lưu giữ hàng hóa, nguyên liệu, vật tư sản xuất. Tuy nhiên, do quy định hiện hành chưa rõ ràng dẫn tới DN chế xuất không thể thuê kho ngoài để lưu giữ hàng hóa.

Về Chi nhánh của DN chế xuất được áp dụng cơ chế đối với DN chế xuất, hiện nay chưa có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền xác nhận chi nhánh thỏa mãn các điều kiện này để Chi nhánh của DN chế xuất được áp dụng cơ chế đối với DN chế xuất.

Mặt khác, 3 điều kiện bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan; thành lập trong KCX - KCN; hạch toán phụ thuộc vào DN chế xuất do 3 cơ quan quản lý nhà nước khác nhau quản lý (cơ quan Hải quan, cơ quan Đăng ký đầu tư và cơ quan Thuế).

Từ những vướng mắc nêu trên, UBND TP kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị định 82/2018/NĐ-CP (hoặc quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 82/2018/NĐ-CP). Trong đó, quy định các trường hợp được xác nhận là DN chế xuất; quy định về kiểm tra, giám sát hải quan; quy định cụ thể về hoạt động thuê kho ngoài các KCN, KCX, khu công nghệ cao, khu kinh tế của DN chế xuất để lưu giữ hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cho đồng bộ với pháp luật hải quan và phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư; xác nhận Chi nhánh của DN chế xuất được áp dụng cơ chế đối với DN chế xuất. 

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo