Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020

Các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tại TPHCM gặp khó khăn

Dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên được thực hiện từ nguồn vay ODA.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.

Theo đó, hiện nay, TP đang theo dõi 12 dự án sử dụng vốn ODA của các nhà tài trợ chủ yếu tập trung cho các lĩnh vực hạ tầng giao thông, môi trường với tổng vốn đầu tư tương đương 104.088 tỷ đồng; trong đó, tổng giá trị vốn ODA là 88.577 tỷ đồng, tổng giá trị vốn đối ứng là 15.510 tỷ đồng.

Theo UBND TPHCM, các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tại TP đang gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đó là vướng mắc về các chính sách, quy định của Nhà nước; chưa có các hướng dẫn chính thức của các Bộ, ngành Trung ương nên TP đang gặp khó khăn trong việc xác định nguồn vốn sử dụng cho từng loại dự án hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo tính nhất quán trong đăng ký và bố trí vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương và vốn đối ứng của TP làm cơ sở để triển khai thực hiện các dự án này theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện dự án cũng gặp một số khó khăn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi; công tác giải ngân.

UBND TPHCM cũng cho hay: Đến nay, TP đã chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan về quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, giải pháp thúc đẩy giải ngân, tháo gỡ vướng mắc và biện pháp bảo đảm an toàn nợ công như đảm bảo thực hiện cân đối vốn đầy đủ, kịp thời nguồn vốn đối ứng và vốn ODA vay lại từ nguồn vốn vay của Chính phủ theo tiến độ thực hiện của các dự án ODA.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án làm cơ sở cho việc giám sát và đánh giá, đảm bảo tiến độ theo cam kết với nhà tài trợ. Trong kế hoạch cần xác định rõ tiến độ triển khai cụ thể của từng hạng mục chủ yếu và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là đối với các dự án có khối lượng đền bù và giải phóng mặt bằng lớn.

Bên cạnh đó, UBND TP thường xuyên chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất cùng với các sở, ngành chức năng và các chủ dự án ODA để kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và kiên quyết xử lý nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao các địa phương hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với kế hoạch giải phóng mặt bằng đã thống nhất.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo