Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Các dữ liệu quốc gia phải chuẩn, số liệu thực trong từng thời gian cụ thể

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 5/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc với đại diện các bộ, ngành, bàn giải pháp thúc đẩy sớm hoàn thành việc kết nối, tích hợp báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg (Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) và thông tin báo cáo hàng ngày phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, đến nay, có 20/22 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông) đã rà soát, chuẩn hóa một bước các chế độ báo cáo định kỳ, hầu hết địa phương cũng rà soát, xác định các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý (nếu có) để thực hiện chuẩn hóa. Các thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương đã bãi bỏ nhiều báo cáo không cần thiết, đơn giản hóa nhiều nội dung báo cáo trùng lặp; giảm tần suất báo cáo; mẫu hóa đề cương, biểu số liệu, tạo tiền đề cho việc số hóa, thực hiện báo cáo điện tử.

Trong số 200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội (theo Quyết định 293), có 78 chỉ tiêu các bộ, cơ quan triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo/Hệ thống thông tin chuyên ngành có khả năng tích hợp trực tiếp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, trong đó, 33/78 chỉ tiêu đã hoàn thành tích hợp trực tiếp, một số chỉ tiêu đã có dữ liệu thực và bước đầu được tổng hợp, phân tích đưa ra Bảng hiển thị của Hệ thống và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành. Văn phòng Chính phủ đang tiếp tục phối hợp cùng các bộ, cơ quan để tích hợp và cung cấp dữ liệu với 45/78 chỉ tiêu còn lại. Còn lại 122/200 chỉ tiêu các bộ, cơ quan chưa triển khai điện tử, phải nhanh chóng hoàn thành để đến thời điểm khai trương (dự kiến trung tuần tháng 8/2020) có ít nhất 150 chỉ tiêu thống kê thực trên hệ thống.

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan, cách tiếp cận mới của Chính phủ để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả là địa phương chỉ xây dựng phần mềm đối với chế độ báo cáo riêng của địa phương, còn tất cả các chế độ báo cáo đã quy định trong thông tư của các bộ triển khai theo phần mềm của bộ. Nếu không sớm ban hành thông tư chuẩn hóa các chế độ báo cáo thì tiến độ sẽ không kịp và nếu các địa phương tự làm sẽ không đúng với yêu cầu của Chính phủ.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành đều thể hiện quyết tâm tích hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; khẳng định đảm bảo hoàn thành toàn bộ việc chuẩn hóa chế độ báo cáo và tích hợp chỉ tiêu kinh tế - xã hội đúng hạn...

Nhấn mạnh tinh thần là thành lập Trung tâm báo cáo phục vụ điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiến tới hình thành Trung tâm báo cáo quốc gia, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ, các dữ liệu quốc gia đều nằm trong đó, vận mệnh quốc gia cũng nằm trong đó rất nhiều, nên dữ liệu báo cáo phải chuẩn, số liệu thực trong từng thời gian cụ thể và phải bảo vệ bí mật quốc gia này như tài nguyên vô cùng giá trị. Số liệu chính gốc phải chuẩn, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ mang nhưng không bị “ăn cắp”, ai có quyền mới được khai thác. Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành rà soát lại các thông tư để có hướng dẫn chi tiết, số liệu báo cáo mang tính định lượng và vào thời điểm khai trương, 100% các bộ, cơ quan có chỉ tiêu kết nối trên hệ thống.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo