Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm việc đeo thẻ ngành, hoặc mặc đồng phục trong quá trình di chuyển

Hình minh họa

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn gởi các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện theo giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND TPHCM đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước, cụ thể: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, bố trí quản lý, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thực hiện nghiêm các nội dung sau: bố trí không quá 1/3 số lượng cán bộ, công việc, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở, cơ quan đơn vị để bảo đảm duy trì các nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của Thành phố; có thể bố trí thấp hơn số lượng nêu trên trong điều kiện, hoạt động tính chất của cơ quan, đơn vị.  Riêng Lực lượng vũ trang và ngành y tế Thành phổ đảm bảo 100% quân số.  Các đơn vị đặc thù đã được UBND Thành phố chấp nhận bằng văn bản bố trí theo số lượng, công chức, viên chức, người lao động đã đề xuất. 

Đồng thời, sắp xếp thời gian giãn cách đến trụ sở, đơn vị và giờ về (rời khỏi trụ sở, đơn vị về nơi cư trú) phù hợp với số lượng, công chức, viên chức, người  lao động được bố trí làm việc tại trụ sở, đơn vị nhằm giảm mật độ lưu thông tin trên đường và bảo đảm các chỉ đạo liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 của UBND Thành phố. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan,  đơn vị (gọi tắt là thẻ công chức), thẻ ngành hoặc mặc đồng phục trong suốt quá trình di chuyển giữa trụ sở, cơ quan, đơn vị và nơi cư trú để lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 có thể nhận diện. 

Trường hợp di chuyển bằng phương tiện ô tô: cơ quan, đơn vị cấp thẻ đi đường đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bảo đảm đẩy đủ các thông tin cơ quan, đơn vị quản lý, họ tên, chức danh, chức vụ người được cấp, số biển kiểm soát, điểm đi và điểm đến (từ nơi cư trú đến trụ sở cơ quan, đơn vị và ngược lại);  đóng dấu treo vào vị trí tên cơ quan, đơn vị bằng con dấu của cơ quan, đơn vị. Thẻ đi đường được đặt tại vị trí kính trước ô tô, bảo đảm cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 có thể nhận dạng. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cấp thẻ đi đường chỉ được sử dụng thẻ này để chuyển từ nơi lưu trú đến trụ sở cơ quan, đơn vị và ngược lại. 

Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp không đeo thẻ công chức hoặc thẻ đi đường;  không đeo thẻ ngành hoặc không mặc đồng phục ngành trong suốt quá trình di chuyển đến trụ sở cơ quan, đơn vị và về nơi cư trú tương tự các trường hợp ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo