Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019

Cần Giờ: Giao ban nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Toàn cảnh hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 8/8, đồng chí Nguyễn Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Giờ chủ trì hội nghị giao ban chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.

Thời gian qua, xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và phong trào thi đua trong toàn dân huyện Cần Giờ, góp phần tạo nên những khởi sắc, sự đổi mới bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tại hội nghị, ý kiến các đại biểu cho rằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới hiệu quả chưa cao và chưa được tập trung đúng mức; nội dung tuyên truyền còn chung chung, chưa thật sự đi vào chiều sâu; hình thức tuyên truyền còn hạn chế, chưa phong phú và đa dạng; công tác sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới chưa được thực hiện thường xuyên.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Tính yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 155-KH/HU ngày 08 tháng 02 năm 2018 về tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kiên quyết gắn chương trình xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua khác; tập trung xác định và giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân trong công tác tuyên truyền; quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương tiện truyền thông, các thiết chế văn hóa; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

 

Kim Hương

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo