Thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020

Cần nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội để xử lý các tình huống phát sinh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hoài và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9 Cao Văn Minh trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 3/1, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019; tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ TP và phản bác các quan điểm sai trái; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Tham dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Nguyễn Thị Thu Hoài; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9 Cao Văn Minh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận 9 Lê Quang Nam; Phó Chủ tịch UBND Quận 9 Nguyễn Ngọc Cường.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 Nguyễn Chiến Chinh cho biết: Trong năm 2019, công tác thông tin, tuyên truyền đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng, về đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta của các thế lực thù địch.

Đồng thời, công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và hệ thống tuyên giáo quận đã chủ động nắm bắt kịp thời thông tin, tình hình dư luận trong Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, thuyết phục, từ đó hạn chế không để người dân bị lôi kéo, kích động tham gia tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 Nguyễn Chiến Chinh cho hay: Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của Quận ủy trong nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”.

Đồng thời, triển khai đồng bộ và có hiệu quả hơn nữa các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội. Chú trọng việc đa dạng hóa hình thức đấu tranh theo các nội dung, lĩnh vực, nhóm đối tượng cụ thể để bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, đổi mới công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, chủ động cung cấp thông tin để kịp thời định hướng về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và dư luận quần chúng Nhân dân; sớm phát hiện tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh trên địa bàn, không để hình thành các điểm nóng. Mặt khác, không ngừng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng nâng cao sức thuyết phục và tính chiến đấu, nỗ lực sáng tạo, tập trung đầu tư hoạt động tại cơ sở, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Nguyễn Thị Thu Hoài đánh giá cao những kết quả Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 đạt được trong năm 2019, cũng như kết quả 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 trong năm 2020 tập trung tham mưu cho công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, tập trung tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, cũng như tuyên truyền chủ đề năm 2020 của TP là “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; tuyên truyền các chủ trương trong việc xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Nguyễn Thị Thu Hoài phát biểu chỉ đạo hội nghị Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Nguyễn Thị Thu Hoài phát biểu chỉ đạo hội nghị

Song song đó, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân. Đặc biệt, theo dõi và nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội có liên quan tới Khu Công nghệ cao, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh không để xảy ra điểm nóng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, tổ chức nghiên cứu học tập và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, cán bộ tuyên giáo, các đơn vị công tác tuyên giáo phải tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng đi đầu, dẫn dắt, định hướng không chỉ về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống mà về những hành động, việc làm thiết thực cụ thể nhất góp phần phát triển quận và TP.

Đối với việc triển khai Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước, TP và địa phương. Đồng thời, coi trọng công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, đi sâu nắm bắt tình hình dư luận xã hội để kịp thời nắm bắt tư tưởng, nhận thức cán bộ, đảng viên, nhằm kịp thời định hướng tư tưởng, bồi đắp niềm tin, uốn nắn, chấn chỉnh các suy nghĩ lệch lạc.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 9 đã trao Giấy khen cho 14 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019 và 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. 

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo