Chủ Nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021

Cảng vụ Đường thủy nội địa được giao thu phí trong khu vực cửa khẩu cảng biển

TPHCM vừa giao Cảng vụ Đường thủy nội địa thu phí trong khu vực cửa khẩu cảng biển.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về giao nhiệm vụ thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TPHCM cho Cảng vụ Đường thủy nội địa - đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Theo đó, về nguồn kinh phí thực hiện, chi phí phục vụ cho hoạt động thu phí của Cảng vụ Đường thủy nội địa và chi phí cho hoạt động hỗ trợ việc thu phí của Cục Hải quan TP, doanh nghiệp quản lý kho bãi cảng được sử dụng từ nguồn thu phí được trích để lại. UBND TP giao Cảng vụ Đường thủy nội địa là đầu mối lập dự toán và thanh quyết toán các chi phí hoạt động của Cảng vụ Đường thủy nội địa, Cục Hải quan TP và doanh nghiệp quản lý kho bãi cảng.

Đối với chi phí liên quan đến các hạng mục công nghệ thông tin phải đầu tư ban đầu (trong thời gian chưa phát sinh số thu) để phục vụ công tác thu phí, được sử dụng từ dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ (kinh phí sự nghiệp thông tin và truyền thông) đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021 để thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Cảng vụ Đường thủy nội địa chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan để triển khai việc mua sắm trang thiết bị và hệ thống phần mềm để thực hiện việc thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP trên môi trường điện tử. Tổ chức công tác thu theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND; định kỳ báo cáo số thu nộp, sử dụng cho Cục Thuế TP và Sở Giao thông vận tải. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thu và thực hiện kiểm tra giám sát việc nộp phí.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo