Thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020

Cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc

TPHCM yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND 24 quận, huyện về việc đôn đốc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ - CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid - 19.

Theo đó, UBND TP giao Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công TP và kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, hoàn thành kết nối thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP tập trung triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020. Đặc biệt, tập trung rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện chủ động rà soát, phối hợp cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan mình; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Mặt khác, công khai đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Ngoài ra, tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể vi phạm trong xử lý công vụ.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo