Thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020

Câu hỏi 14

Hỏi: Đảng viên A là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công an tỉnh X vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, khi tổ chức đảng đang thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật thì đồng chí đó có quyết định nghỉ hưu. Do đó, về thẩm quyền kỷ luật có 2 loại ý kiến, như sau:

- Ý kiến 1: Đồng chí A thôi tham gia cấp uỷ nên thẩm quyền kỷ luật thuộc về tổ chức đảng quản lý đảng viên.

- Ý kiến 2: Thẩm quyền kỷ luật đối với đồng chí A được thực hiện như khi đồng chí A còn đương chức.

Vậy, ý kiến nào đúng?

Đáp: Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Đối với đảng viên là cấp uỷ viên các cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp uỷ các cấp quản lý đã nghỉ hưu, nếu phát hiện có vi phạm khi đang công tác thì thẩm quyền thi hành kỷ luật của các tổ chức đảng được thực hiện như đang đương chức; nếu có vi phạm khi đã nghỉ hưu thì do tổ chức đảng quản lý đảng viên đó xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên A vi phạm kỷ luật trong thời gian đang công tác nên thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với đảng viên A được thực hiện như khi đảng viên A còn đang đương chức là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Vậy, ý kiến thứ 2 đúng.

Phòng Nghiệp vụ 4, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo