Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

Câu hỏi 17

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra huyện ủy nhận được nhiều đơn tố cáo giấu tên, mạo tên đối với đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy xã. Nội dung đơn nêu cụ thể một số vi phạm của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Qua xem xét đơn và nắm tình hình, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy không giải quyết đơn tố cáo mà quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí đó. Việc Ủy ban Kiểm tra huyện ủy ra quyết định kiểm tra như vậy có đúng không?

Đáp: Tiết 5.1.1, Điểm 5.1, Khoản 5, Điều 32, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đã nêu: “Đơn tố cáo giấu tên, mạo tên nhưng rõ địa chỉ, rõ đối tượng và nội dung tố cáo thì  tổ chức đảng có thẩm quyền nắm tình hình, nếu có căn cứ thì kết hợp với các nguồn thông tin khác để phục vụ cho công tác kiểm tra”.

Như vậy, trường hợp câu hỏi nêu, việc Ủy ban Kiểm tra huyện ủy nắm tình hình, thấy có căn cứ và kết hợp với các nguồn thông tin khác để quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy xã là đúng quy định.

Phòng Nghiệp vụ 4, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo