Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Câu hỏi 25

Hỏi: Đồng chí A bị Ủy ban kiểm tra huyện ủy kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Không đồng ý với quyết định kỷ luật, đồng chí có khiếu nại lên Ban Thường vụ huyện ủy. Sau khi xem xét, giải quyết, Ban Thường vụ huyện ủy quyết định thay đổi hình thức kỷ luật từ cảnh cáo lên cách chức. Vậy, Ban Thường vụ huyện ủy có phải ban hành riêng quyết định kỷ luật cách chức đối với đồng chí A không, hay chỉ cần ghi thay đổi hình thức cảnh cáo thành cách chức trong quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật.

Trả lời: Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Khi giải quyết khiếu nại kỷ luật, đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ cấp trên cơ sở, ban thường vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ từ cấp huyện và tương đương trở lên có thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên, tổ chức đảng do tổ chức đảng cấp dưới quyết định”.

Như vậy, theo quy định trên, quá trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thì tổ chức đảng có thẩm quyền có quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Do đó, trường hợp câu hỏi nêu, Ban Thường vụ huyện ủy chỉ cần nêu thay đổi hình thức kỷ luật cảnh cáo bằng hình thức kỷ luật cách chức trong quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, không ban hành riêng quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với đồng chí A.

(Trích từ phần Hỏi – Đáp của Trang thông tin điện tử Ủy ban kiểm tra Trung ương).

Phòng Nghiệp vụ 4, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo