Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021

Câu hỏi 38

Hỏi: Chi bộ cấp dưới cơ sở không có con dấu riêng, vậy khi Chi bộ ban hành quyết định kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo thẩm quyền thì đóng dấu của tổ chức đảng nào và việc đóng dấu được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Quyết định kỷ luật đối với đảng viên phải được đóng dấu của tổ chức đảng có thẩm quyền ban hành quyết định. Tuy nhiên, đối với chi bộ cấp dưới cơ sở thì không có con dấu riêng, tại Khoản 6, Điều 39, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“6.1- Quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên vi phạm của chi bộ có hiệu lực ngay sau khi chi bộ công bố kết quả biểu quyết quyết định kỷ luật. Trong vòng 10 ngày, chi bộ ban hành quyết định kỷ luật trao cho đảng viên bị kỷ luật, báo cáo cấp trên và lưu hồ sơ. Quyết định kỷ luật của chi bộ (trong đảng bộ bộ phận, trong đảng bộ cơ sở) được đóng dấu của đảng ủy cơ sở vào phía trên, góc trái. Đảng ủy cơ sở hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp không phải ra quyết định chuẩn y ”.

Do đó, trong trường hợp câu hỏi nêu, nếu Chi bộ ban hành quyết định kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền thì quyết định kỷ luật đó phải được đóng dấu của Đảng ủy cơ sở vào phía trên, góc trái.

(Trích từ phần Hỏi - Đáp của Tạp chí Kiểm tra Trung ương)

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo