Thứ Ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020

Câu hỏi 5

Hỏi: Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên cùng với quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên (gọi là quy trình kép), có 2 ý kiến về việc thông báo kết luận kiểm tra và ra quyết định kỷ luật như sau:

Đáp: Ý kiến thứ nhất: Không ban hành thông báo kết luận kiểm tra mà chỉ ban hành quyết định kỷ luật (nếu có).

Ý kiến thứ hai: Vừa ban hành thông báo kết luận kiểm tra và vừa ban hành quyết định kỷ luật (nếu có).

Vậy, ý kiến nào đúng?

Trả lời: Quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (ban hành kèm theo Quyết định số 684-QĐ/UBKTTW, ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban kiểm tra Trung ương) quy định trong bước kết thúc như sau:

“Đoàn kiểm tra phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật; báo cáo Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Thường trực Ủy ban ký, ban hành”.

Trường hợp câu hỏi nêu, sau khi kết thúc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên kết hợp với xem xét, xử lý kỷ luật (gọi là quy trình kép) thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương vẫn phải ban hành thông báo kết luận kiểm tra và quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên.

Như vậy, ý kiến thứ hai đúng.

Phòng Nghiệp vụ 4, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo