Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Câu hỏi 50

Hỏi: Đảng viên bị kỷ luật đảng có đơn khiếu nại, trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại thì qua đời. Vậy, con của đảng viên đó có quyền đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền cho biết kết quả giải quyết khiếu nại hay không?

Trả lời: Tiết 5.2.2, Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 32 Quy định số 30 – QĐ/TW ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

Đảng viên bị kỷ luật có khiếu nại chưa được giải quyết hoặc đang giải quyết đã qua đời thì tổ chức đảng vẫn phải xem xét, giải quyết; nếu thân nhân (cha, mẹ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột) đề nghị cho biết kết quả thì thông báo kết quả giải quyết khiếu nại bằng văn bản cho tổ chức đảng nơi cư trú và thân nhân người đó biết”.

Theo quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên bị kỷ luật có đơn khiếu nại mà qua đời thì không ảnh hưởng đến việc giải quyết khiếu nại của tổ chức đảng có thẩm quyền. Trường hợp con của đảng viên đó đề nghị tổ chức đảng cho biết kết quả giải quyết khiếu nại thì tổ chức đảng có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết khiếu nại và thân nhân người đó biết.

(Trích từ phần Hỏi - Đáp của Tạp chí Kiểm tra Trung ương)

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo