Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Câu hỏi 52

Hỏi: Đảng viên A bị kỷ luật có đơn khiếu nại. Khi giải quyết khiếu nại, đảng viên được tổ chức đảng có thẩm quyền phân tích, giải thích rõ nên đã tự nguyện rút đơn. Hỏi, việc làm của tổ chức đảng có vi phạm quy định của Đảng không?

Trả lời: Tiết 5.2.1, Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:“Nghiêm cấm các hành vi cản trở, dìm bỏ, không xem xét, giải quyết khiếu nại”.

Như vậy, Quy định nêu trên của Đảng chỉ nghiêm cấm hành vi cản trở, dìm bỏ, không xem xét, giải quyết khiếu nại. Trường hợp câu hỏi nêu, khi giải quyết khiếu nại, việc tổ chức đảng có thẩm quyền thực hiện việc phân tích, giải thích, từ đó đảng viên đã nhận thức rõ việc khiếu nại của mình là không phù hợp và tự nguyện rút đơn khiếu nại thì việc phân tích, giải thích đó không vi phạm quy định.

(Trích từ phần Hỏi - Đáp của Tạp chí Kiểm tra Trung ương)

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo