Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Câu hỏi 54

Hỏi: Đảng viên A bị Ủy ban kiểm tra Huyện ủy B kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo từ ngày X. Đảng viên A khiếu nại và được Huyện ủy B giải quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật cảnh cáo, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực từ ngày Y. Đảng viên A tiếp tục khiếu nại và được Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy C giải quyết, kết luận vẫn giữ nguyên hình thức kỷ luật cảnh cáo, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực từ ngày Z. Vậy, thời gian hết hiệu lực kỷ luật của đảng viên A được tính từ ngày nào?

Trả lời: Tại Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng hướng dẫn về Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 40, Quy định số 30-QĐ/TW có nêu:

“- Trong thời gian chấp hành quyết định, kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, nếu đảng viên khiếu nại thì thời gian chấm dứt hiệu lực kỷ luật được tính là sau một năm kể từ ngày công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật cuối cùng đối với đảng viên đó.

- Một năm được tính theo tháng (đủ 12 tháng)”.

Căn cứ Quy định nêu trên, trường hợp câu hỏi nêu, thời gian hết hiệu lực kỷ luật của đảng viên A là sau 01 năm kể từ ngày công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật có hiệu lực từ ngày Z, nếu đảng viên A không tiếp tục khiếu nại.

(Trích từ phần Hỏi - Đáp của Tạp chí Kiểm tra Trung ương)

Phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo