Thứ Ba, ngày 15 tháng 6 năm 2021

Chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT dự án xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2)

Cầu Bình Triệu 2 nối quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông vận tải chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT số 856/HĐ-UBND ngày 7/3/2018 dự án xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2). 

Theo đó, UBND TP giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu và dự thảo văn bản của UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt trước thời hạn Hợp đồng BOT dự án đã ký và giao UBND TP tự cân đối nguồn vốn ngân sách TP để tiếp tục đầu tư dự án theo quy định, sớm hoàn thành công trình dự án đưa vào khai thác sử dụng.

Đồng thời, giao Sở Nội vụ khẩn trương đề xuất, trình UBND TP xem xét, ban hành quyết định kiện toàn Nhóm công tác liên ngành để thực hiện đàm phán, chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT đã ký. Sở Giao thông vận tải phối hợp Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật TP lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện việc kiểm toán giá trị vốn đầu tư xây dựng công trình dự án (trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính công bố) theo quy định để công ty thực hiện thủ tục ký hợp đồng, kiểm toán báo cáo quyết toán theo đúng quy định để làm cơ sở thực hiện bước tiếp theo. 

Mặt khác, UBND TP giao Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM kiểm tra, xác nhận khối lượng, giá trị báo cáo quyết toán do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật TP (đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo quy định, hoàn chỉnh hồ sơ theo báo cáo kết quả kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập) để công ty trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT dự án xây dựng cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2) và duyệt quyết toán chi phí đầu tư, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Nhóm công tác liên ngành tổ chức đàm phán, chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT đã ký theo đúng quy định.

UBND TP cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính khẩn trương đề xuất trình tự, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí thực hiện cho nhà đầu tư. 

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo