Chủ Nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022

Chủ động nắm tình hình, phát hiện chính xác, kịp thời dấu hiệu vi phạm ngay từ đầu

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM phụ trách Đảng bộ Khối

(Thanhuytphcm.vn) - Tổ công tác 1374 cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra cùng cấp trong việc chủ động nắm tình hình, phát hiện chính xác, kịp thời dấu hiệu vi phạm ngay từ đầu và từ nhiều nguồn khác nhau; đồng thời dựa trên cơ sở phân tích, sàng lọc thông tin để xác định đúng nội dung, đối tượng có dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra kịp thời, đạt yêu cầu, mang lại hiệu quả thiết thực. Đó là những chia sẻ của đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM phụ trách Đảng bộ Khối chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Thành ủy TPHCM vừa tổ chức.

Giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định 1374

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục quán triệt trong toàn Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTU, ngày 15/11/2017 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về “Hướng dẫn chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xem xét, xử lý đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy nhằm giúp cơ sở nắm chắc và thực hiện đúng quy định. Tổ công tác thực hiện quy định 1374 của Đảng ủy Khối xây dựng chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên của tổ công tác hoạt động theo quy chế làm việc. 100% các Tổ công tác 1374 của cơ sở Đảng hoạt động theo quy chế, phát huy hiệu quả giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đồng chí Lê Thị Hồng Nga, năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 43 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, trong đó, 24 đơn có danh, 2 đơn mạo danh, 17 đơn không có danh gửi đến Đảng ủy Khối qua đường bưu điện. Cụ thể, nhóm hành vi về thực hiện chức trách nhiệm vụ có 10 đơn (tỷ lệ 23,25%); nhóm hành vi về thực hiện công tác tổ chức, cán bộ có 8 đơn (tỷ lệ 18,6%); nhóm hành vi về thực hiện khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo có 12 đơn (tỷ lệ 27,90%); nhóm hành vi về thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí có 13 đơn (tỷ lệ 30,23%). Có 3/77 cấp ủy và chính quyền các đơn vị trực thuộc tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh đối với cán bộ, đảng viên tại đơn vị, đã được giải quyết và xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. Có 4/77 cấp ủy và chính quyền các đơn vị nhận phiếu chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh đối với cán bộ, đảng viên tại đơn vị từ cấp trên chuyển đến đã và đang xem xét giải quyết theo quy định.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo bằng văn bản đến cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc thẩm tra, xác minh làm rõ và báo cáo kết quả đối với những thông tin phản ánh có liên quan đến cán bộ, đảng viên tại các đơn vị. Chỉ đạo Tổ công tác 1374 của Đảng ủy Khối thường xuyên đôn đốc, tham dự các cuộc họp, làm việc và tham gia đoàn giám sát của đơn vị để làm rõ sự việc; trực tiếp tiếp xúc với người phản ánh, làm việc với cấp ủy các đơn vị; hướng dẫn hỗ trợ cấp ủy cơ sở giải quyết các thông tin phản ánh có liên quan đến cán bộ, đảng viên tại đơn vị. Năm 2021, qua xử lý các nguồn thông tin phản ánh theo Quy định 1374, Đảng bộ Khối đã tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật đối với 2 đảng viên có vi phạm (1 đồng chí hình thức khiển trách, 1 đồng chí hình thức cảnh cáo). 

Về kinh nghiệm và cách xử lý đối với các đảng viên suy thoái, đồng chí Lê Thị Hồng Nga cho biết, khi tiếp nhận các thông tin phản ánh, Tổ công tác 1374 của Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Đảng ủy cơ sở để nắm tình hình về xử lý thông tin phản ánh. Riêng về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định 1374 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã giám sát chuyên đề 3 tổ chức đảng và đồng chí Bí thư cấp ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiếp tục quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU để công tác này ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo theo Quy định đề ra.

Phát huy tốt vai trò của các Tổ công tác

Đồng chí Lê Thị Hồng Nga cho biết, qua nắm bắt thông tin và xử lý đối với cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước nêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP rút ra một số kinh nghiệm. Đó là Tổ công tác 1374 cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra cùng cấp trong việc chủ động nắm tình hình, phát hiện chính xác, kịp thời dấu hiệu vi phạm ngay từ đầu và từ nhiều nguồn khác nhau. Đồng thời dựa trên cơ sở phân tích, sàng lọc thông tin để xác định đúng nội dung, đối tượng có dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra kịp thời, đạt yêu cầu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đối với những đảng viên có biểu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trước khi tiến hành kiểm tra cần có bước chuẩn bị kỹ lưỡng về phương pháp thẩm tra xác minh, tập hợp chứng cứ sai phạm, đối chiếu với Quy định của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu kỹ các Quy định của Đảng và Nhà nước, xây dựng kịch bản, tình huống, cách giải quyết tình huống (ví dụ: đảng viên đặt máy ghi âm, thắc mắc về thành viên đoàn kiểm tra, thắc mắc về nội dung, hình thức kiểm tra…) để có sự ứng phó kịp thời, khéo léo, tránh tạo kẻ hở cho đảng viên suy diễn, quy chụp.

Theo đồng chí Lê Thị Hồng Nga, trong các buổi tiếp xúc, làm việc với đảng viên có biểu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nên tóm tắt và kết luận trọng tâm các nội dung và giải quyết các vấn đề trong một buổi làm việc, tránh trường hợp để đảng viên lấy các lý do khác để đối phó, hoặc tranh thủ ý kiến của người khác sau buổi làm việc.

Đồng thời lựa chọn thành viên đoàn kiểm tra cần đảm bảo uy tín, năng lực, có sự bình tĩnh, khéo léo, trưng dụng các đồng chí có kinh nghiệm, nghiệp vụ chuyên sâu sẽ đạt hiệu quả trong công tác thẩm tra, xác minh, trong trao đổi, đấu tranh với đảng viên suy thoái, phát huy các đảng viên nòng cốt của chi bộ trong tham gia phản biện, đấu tranh. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cần thường xuyên động viên tinh thần các thành viên đoàn kiểm tra, có cơ chế bảo vệ an toàn, bảo vệ uy tín cho các thành viên trong quá trình Đoàn kiểm tra làm việc (ví dụ: bị khủng bố điện thoại, khủng bố tin nhắn, soi mói đời tư, viết đơn tố cáo, viết bài suy diễn, xuyên tạc hạ thấp uy tín lên mạng xã hội…).

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Quy định 1374 đối với các cấp ủy cơ sở giúp cho các cấp ủy nâng cao nhận thức về quy trình thực hiện Quy định 1374. Phát huy tốt vai trò của các Tổ công tác trong việc đi cơ sở nắm bắt tình hình hoạt động của cơ sở kịp thời thông tin những khó khăn, vướng mắc của cấp ủy cơ sở cho Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Huyền Trang – S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo