Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Công tác Tuyên giáo Đảng bộ TPHCM

Chủ động, sáng tạo, không né tránh những vấn đề khó

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo theo hướng không ngừng đổi mới, sáng tạo. Cùng với đó là chủ động nghiên cứu tạo đột phá và đổi mới phương thức hoạt động tuyên giáo ở các cấp... Đó là những ý kiến được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 7/1.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, các làm hay trong công tác tuyên giáo. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9 Cao Văn Minh cho biết, với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, trong năm 2019, một trong những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên giáo là Ban Tuyên giáo Quận ủy đã đổi mới phương thức tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua Hội thi quay video clip giới thiệu “Gương sáng quanh ta”; đồng thời ra mắt chuyên trang điện tử “Quận 9 học tập và làm theo Bác”. Cùng với đó nâng cấp Trang tin Điện tử Quận 9 thành Cổng thông tin điện tử Quận 9 và ra mắt Trang thông tin điện tử 13/13 phường. Cổng thông tin và các trang tin đã nhanh chóng phát huy tính năng tuyên truyền và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, qua đó nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Chia sẻ kinh nghiệm của Quận ủy quận Tân Phú trong thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú Tăng Hữu Phong cho biết, bên cạnh chú trọng xây dựng lực lượng thực hiện nội dung, Quận ủy quận Tân Phú cũng đã tổ chức khảo sát tình hình triển khai công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng tại 12 đảng bộ, chi bộ cơ sở nhằm khảo sát tình hình thực tế, kết quả triển khai thực hiện, những khó khăn, kiến nghị của cơ sở.

Cũng tại hội nghị, các ý kiến cũng đã thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tuyên giáo năm 2020. Một trong những giải pháp là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo theo hướng không ngừng đổi mới, sáng tạo. Tiếp tục tham mưu việc nâng cao chất lượng công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng theo hướng kịp thời, mở rộng đối tượng.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba cho đồng chí Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP và đồng chí Huỳnh Văn Chúm, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba cho đồng chí Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP và đồng chí Huỳnh Văn Chúm, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP

Bên cạnh đó, coi trọng công tác thông tin nội bộ, kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thuyết phục, tính chiến đấu của công tác tuyên truyền. Tiếp tục chú trọng công tác tư tưởng trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí, cán bộ hưu trí, sinh viên, thanh niên, học sinh. Chủ động nghiên cứu tạo đột phá và đổi mới phương thức hoạt động tuyên giáo ở các cấp; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đảm bảo tính nhạy bén, thiết thực, hiệu quả. Mở rộng lực lượng, củng cố, phát huy đội ngũ chuyên gia; xây dựng quy trình, tổ chức tập huấn phương án đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch theo thời điểm, tình hình và các cấp độ.

Bám sát thực tế và cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông nhấn mạnh, ngành Tuyên giáo TP đã thể hiện vai trò tham mưu trên mặt trận tư tưởng chính trị, trong đó nổi bật nhất là tính chủ động, tính nhạy bén, tính sáng tạo, không né tránh những vấn đề mới, những vấn đề khó trong đời sống xã hội. Cùng với đó là bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy; nắm chắc nhiệm vụ chính trị được phân công và hoàn thành hiệu quả công việc của mình.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Các cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

“Công tác Tuyên giáo TP đã tiến hành toàn diện các lĩnh vực của ngành tuyên giáo, trong đó có những mặt là điển hình của cả nước. Một trong những kết quả nổi bật khác là ngành tuyên giáo TP đã tích cực đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động; bám sát thực tế và cơ sở, trong hoạt động ngày càng có hơi thở cuộc sống hơn” - đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị, ngành tuyên giáo TP phải sớm phát hiện những vấn đề, vụ việc tác động sâu sắc đến tư tưởng chính trị, đời sống, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng với đó tạo chuyển biến rõ nét hơn trong đổi mới nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết liên quan đến công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ. Đồng thời quyết liệt, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch báo chí; tăng cường chỉ đạo định hướng tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; đổi mới nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh phản bác trước những âm mưu xấu, độc, quan điểm của các thế lực thù địch.

Theo đồng chí Võ Văn Phuông, năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vì vậy ngành tuyên giáo TP khi tổng kết các chỉ thị, chủ trương của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo cần đúc kết kinh nghiệm và đưa vào văn kiện Đại hội Đảng TP. Bên cạnh đó, cần tích cực tham gia và hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổ chức việc tuyên truyền đại hội, các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến đảm bảo tính tư tưởng, tính chính trị sâu sắc, nêu bật tinh thần thi đua yêu nước, quyết tâm cả hệ thống chính trị để đạt được những mục tiêu lớn của đất nước, địa phương. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng phong phú; nâng cao chất lượng tham mưu góp ý cho các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; đảm bảo sự chắt lọc được tâm tư, nguyện vọng, những hiến kế của các tầng lớp nhân dân để Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP và Đại hội lần thứ XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Các đơn vị được nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019 Các đơn vị được nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã ghi nhận những đóng góp của ngành Tuyên giáo TP đối với những kết quả TP đạt được trong năm qua, trong đó có những tấm gương nổi bật, cách làm hay. Trao đổi về một số thông tin liên quan đến TP, đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng công tác tuyên giáo phải biết mọi người nghĩ những gì và với vai trò là cán bộ tuyên giáo phải “gieo” vào lòng mọi người khát vọng thay đổi, vươn lên vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc Nhân dân.

Đồng tình cao với các giải pháp của ngành tuyên giáo TP trong thời gian tới, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị, ngành tuyên giáo TP cần thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý báo chí, chú trọng đến công tác đấu tranh trên không gian mạng; đồng thời quan tâm đến chế độ chính sách, tạo niềm tin, sự cống hiến cho các văn nghệ sĩ. Đồng chí mong muốn, cán bộ làm công tác tuyên giáo trang bị cho mình sự nhạy cảm về chính trị; từ đó kịp thời phản ứng các tình huống để tình hình chuyển biến tích cực hơn, đặc biệt là trên không gian mạng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải kịp thời hơn trong nắm bắt dư luận xã hội; phối hợp với các đơn vị, học hỏi kinh nghiệm hay từ các địa phương khác trong công tác tuyên giáo. Cùng với đó là quan tâm công tác cán bộ cho ngành tuyên giáo, trong đó có cán bộ nguồn, cán bộ trẻ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo

Thay mặt ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định sẽ tạo mọi điều thuận lợi, có cơ chế để ngành tuyên giáo TP hoạt động tốt hơn nữa trong thời gian tới; đồng thời tin tưởng năm 2020, ngành tuyên giáo TP đạt những thành tích mới để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ hơn, cán bộ tuyên giáo phải xứng đáng là những người dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm. 

Tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Biên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; đồng chí Huỳnh Văn Chúm, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng.

Chi bộ Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM và 4 cá nhân Họa sĩ Đặng Ái Việt, Hội Mỹ thuật TP; Đạo diễn, NSƯT Lê Nguyên Đạt, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Kịch hát Dân tộc, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM; Anh hùng Lao động Bùi Văn Toản, quận Tân Bình; đồng chí Phan Trường Phát, Nhân viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, 30 đơn vị được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019.

H.Thảo - S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo