Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trên các lĩnh vực

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cao Văn Minh tặng hoa chúc mừng tại buổi họp mặt

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 22/10, Quận ủy Quận 9 tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020), Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020). Đến dự có đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Tại buổi họp mặt, các đồng chí lãnh đạo Quận ủy các thời kỳ, cán bộ, công chức ngành Tổ chức – xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành tổ chức và Văn phòng cấp ủy. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy Quận 9 luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường cách mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cao Văn Minh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng, kết quả đạt được của hệ thống ngành – tổ chức Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Tổ chức Quận ủy, Văn phòng Quận ủy cần bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của Quận ủy, đảm bảo các hoạt động đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy chế đã ban hành. Chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất Quận ủy các chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trên các lĩnh vực nhất là những vấn đề mới, đột xuất, phức tạp, quan trọng. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống Tổ chức, Văn phòng có đủ phẩm chất đạo đức, trung thành, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng đề nghị đội ngũ cán bộ Ban Tổ chức Quận ủy, Văn phòng Quận ủy cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc đã xây dựng, đặc biệt là mối quan hệ phối hợp với các cấp ủy, các cơ quan trong hệ thống chính trị. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan chuyên ngành trong việc thực hiện chức năng tham mưu, phục vụ hiệu quả cho Thường trực Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Đảng bộ quận.

Hiệp Thọ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo