Chủ Nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022

Chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp đảm bảo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân báo cáo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 12/8, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các Chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính năm 2021 của TPHCM. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan.

Hơn 1.730 TTHC đang áp dụng

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân cho biết trong 6 tháng năm 2022, TP đã thực hiện 1 số công tác trọng tâm như: Tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” năm 2022 và ngày hội “giải quyết thủ tục hành chính”; Phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính và nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TP năm 2022, tiến tới tham gia đăng ký dự thi Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 3 - năm 2023 về lĩnh vực quản lý nhà nước; Thành lập 5 đoàn công tác duyệt chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra, khảo sát CCHC tại 24 đơn vị là các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức; Ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc thực hiện hiệu quả công tác CCHC giai đoạn 2022 - 2025.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cho biết, hiện nay có 1.733 TTHC đang áp dụng, trong đó 1.421 TTHC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 199 TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, 113 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã. Đồng thời, ban hành phương án đơn giản hóa TTHC năm 2022, kiến nghị bãi bỏ 279 TTHC thuộc 12 lĩnh vực. Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, thống kê TTHC 3 năm không phát sinh hồ sơ có 898 thủ tục thuộc 17 lĩnh vực không phát sinh hồ sơ từ năm 2018 đến nay. Ngoài ra, tiếp nhận mới trong kỳ 1.742 trường hợp phản ánh, kiến nghị, trong đó 477 trường hợp về quy định hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính; 1265 trường hợp không thuộc phạm vi, thẩm quyền xử lý.

Trong 6 tháng đầu năm, TP cũng rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức tại các đơn vị trực thuộc; tiến hành rà soát việc giao biên chế hành chính và số lượng người làm việc năm 2022 cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; thực hiện chế độ tinh giản biên chế cho các trường hợp đủ tiêu chuẩn.

Chỉ số CCHC năm 2021 của TPHCM đạt 86,05%

Về nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cho biết, Bộ Nội vụ công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 của TP đạt 86,05% được xếp vị trí 43/63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, giảm 20 bậc nhưng tăng giá trị chỉ số 1,35% so với kết quả năm 2020.  “TP nằm trong nhóm B (gồm 59 tỉnh, kết quả Chỉ số đạt từ 80% - dưới 90%), dưới mức điểm trung bình chung của cả nước là 86,37%.” - đồng chí Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh và cho biết, kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (SIPAS 2021) của TP đạt 86,69%.

Theo đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, kết quả SIPAS 2021 do Bộ Nội vụ công bố không đánh giá xếp hạng các tỉnh, TP mà lồng ghép là kết quả trong Chỉ số CCHC (PAR Index) đánh giá xếp hạng hàng năm, chiếm tỷ lệ 10% trong PAR Index. Kết quả SIPAS 2021 của TP đạt 86,69% nằm trong nhóm các tỉnh, TP có mức hài lòng thuộc loại trung bình thấp (từ 83% đến dưới 87%), chênh lệch không đáng kể so với TP Hà Nội đạt 87,11%. “So sánh với kết quả từ năm 2017 đến năm 2021 cho thấy có sự tiến bộ vượt bậc trong việc nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc TP, tăng dần qua các năm từ 71,19% vào năm 2017 tăng hơn 15% đạt 86,69% vào năm 2021.”- đồng chí Huỳnh Thanh Nhân khẳng định.

Về kết quả chỉ số PAPI năm 2021, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cũng cho biết, TPHCM nằm trong nhóm 15 tỉnh, TP đạt điểm thấp nhất, tổng điểm 8 chỉ số nội dung của TPHCM năm 2021 với 40,677 (năm 2020 là 41,99). Theo đó, tất cả 8 chỉ số nội dung của kết quả Chỉ số PAPI năm 2021 đều không đạt so với mục tiêu đã đề ra.

Theo đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, người dân ghi nhận sự cải thiện về cơ sở hạ tầng cơ bản, an ninh - trật tự ở địa phương do việc tăng đầu tư công cho nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản là cách tiếp cận được nhiều chính quyền địa phương áp dụng trong giai đoạn dịch bệnh. Việc nâng cấp, cung ứng dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh ở phường, xã, quận, huyện, TP Thủ Đức. Tuy nhiên, mức độ hài lòng về việc sử dụng, trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến của người dân lại giảm sút. Bên cạnh đó, mức độ công khai, minh bạch kế hoạch sử dụng đất tại quận, huyện, TP Thủ Đức và bảng giá đất của TP cũng chưa cao.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền và thực hiện các nội dung để nâng dần sự nhìn nhận, đồng thuận của người dân đối với những hành động hiệu quả của các cấp chính quyền, để tiến tới nâng dần điểm số khi đánh giá là cần sự quan tâm, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính TP.

Không để số lần đi lại của người dân quá số lần quy định

Trong thời gian tới, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cho biết TP tích cực tuyên truyền, thông tin về công tác CCHC thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách để nhân dân trên địa bàn TP chia sẻ, đồng hành, phối hợp thực hiện tốt công tác CCHC, tất cả vì mục tiêu gia tăng dần sự hài lòng của nhân dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến người dân và tổ chức.

Đồng thời, tăng cường thông tin về kết quả đạt được của công tác CCHC trên các phương tiện truyền thông, nhất là các mô hình, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức; Đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, của lãnh đạo TP đối với các nhiệm vụ được phân công, trong đó đặc biệt lưu ý đối với nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khiếu nại; chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp khắc phục đảm bảo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn. 

Bên cạnh đó, tự kiểm tra, rà soát các việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với các lĩnh vực; rà soát, khắc phục không để xảy ra tình trạng số lần đi lại của người dân, tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính quá số lần quy định; xử lý dứt điểm trước tháng 9 năm 2022, kịp thời thông tin kết quả xử lý đến người dân, tổ chức. 

Ngoài ra, tập trung triển khai “Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC”, dự kiến vận hành chính thức Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC vào tháng 9 năm 2022.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo