Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, và Thường trực Ban Chỉ đạo đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về nội dung dự thảo Đề án nhằm trao đổi, thảo luận, nghe ý kiến của Đảng ủy Công an Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên Ban Chỉ đạo để thống nhất, hoàn thiện các nội dung trong dự thảo có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân.

Tại đây, Chủ tịch nước cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử ra đời, phát triển, ngành công an có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, với tinh thần “còn Đảng, còn mình”. Sự lớn mạnh mọi mặt của ngành công an từ Trung ương đến địa phương luôn đổi mới để phục vụ nhiệm vụ chính trị. Quan điểm, lập trường của ngành công an cũng được thể hiện rõ nét trong xây dựng bộ máy, điển hình là kiện toàn một bước quan trọng theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Ban Chỉ đạo và các thành viên trên tinh thần cân nhắc, chỉ lựa chọn những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn đã chín muồi mới đưa vào văn kiện, đề án, vấn đề nào “chưa chín, chưa rõ” cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc xây dựng đề án thể hiện vai trò lịch sử cao cả, nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vì đất nước giàu mạnh, phồn vinh, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vì vậy, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổ biên tập, xây dựng dự thảo Đề án tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, nhất là những vấn đề chưa rõ, những ý kiến khác nhau để nghiên cứu, tiếp thu. Tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo, các nhà khoa học, các cơ quan chức năng nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân để thống nhất, quyết tâm xây dựng Đề án vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn, đóng góp cho ngành công an trong hệ thống chính trị, vì sự ổn định và phát triển của đất nước.

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo