Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022

Chú trọng công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng một cách thực chất, hiệu quả

Các đại biểu tham dự hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 12/11, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì hội nghị.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 Nguyễn Bắc Nam đã chia sẻ cách làm trong công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy, Bí thư cấp ủy, Bí thư chi bộ. Theo đồng chí, từ tiêu chuẩn chung, Quận 10 đã cụ thể hóa tiêu chí theo từng chức danh gắn với nhiệm vụ chính trị của quận, của cơ sở. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, Ban Thường vụ Quận ủy đã cung cấp đến các cơ sở Đảng, cơ quan, cơ quan, đơn vị danh sách cán bộ trẻ để tham khảo nghiên cứu đưa vào quy hoạch. Khi quy hoạch Quận ủy công khai đến cấp ủy cơ sở và chỉ đạo lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo dõi giúp đỡ tạo điều kiện để cán bộ, công chức được quy hoạch phấn đấu… Bên cạnh đó, việc đào tạo bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho cán bộ chức danh Bí thư cấp ủy, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở được Quận ủy quan tâm thực hiện hàng năm gắn với chương trình nâng cao năng lực và chương trình của Đại hội Đảng bộ quận xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh.

Từ những kết quả đạt được tại Đảng bộ Quận 5, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Quận 5 cho biết, cùng với tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Quận 5 đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Qua chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề hàng năm, các tổ chức Đảng cơ sở đều đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ và tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, đúng thực chất, phát huy dân chủ; việc đánh giá chất lượng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Chia sẻ về một số giải pháp đột phá trong lãnh đạo công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM phụ trách Đảng bộ Khối cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa nội dung, giải pháp thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, trong đó xác lập rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp khối và cấp cơ sở, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII hàng năm.

Để giúp các cơ sở nhận diện trúng và kịp thời phát hiện các biểu hiện suy thoái, cấp khối và cơ sở đã tập trung những giải pháp gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW như tăng cường tự phê bình và phê bình; tăng cường sinh hoạt tư tưởng chính trị, thông tin thời sự, nắm bắt đánh giá, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong phạm vi lãnh đạo của cán bộ. Qua đó, nhận diện và kịp thời đề ra biện pháp phòng chống những mầm mống, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên được coi trọng

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Lê Thị Thanh Thúy cho biết, thời gian qua, việc sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng tại Đảng bộ TPHCM được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị cơ sở. Đến nay, Đảng bộ TPHCM đã giảm 738 tổ chức cơ sở Đảng (so với năm 2010).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở, được thực hiện có nền nếp, chuẩn bị đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và chuẩn bị cho những năm tiếp theo. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm cơ bản khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chạy theo thành tích. Kết quả đánh giá, xếp loại ngày càng thực chất hơn.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường và đạt hiệu quả khá tích cực; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiệu có hiệu quả các chỉ thị, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận của Ban Bí thư và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương tạo chuyển biến rõ nét.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên được chú trọng hơn, đội ngũ đảng viên mới kết nạp có chuyển biến tích cực cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên được coi trọng. Đến nay, toàn Đảng bộ TPHCM có 246.797 đảng viên (tăng 86.061 đảng viên so với năm 2010).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị, cấp ủy các cấp trực thuộc Thành ủy TP tập trung đánh giá công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, để nhìn lại chặng đường trong 10 năm qua thấy được những kết quả đã đạt được, những hạn chế và yêu cầu đặt ra để chủ động có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Điểm lại những kết quả trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ TP, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu, cấp ủy các cấp chú trọng công tác phê bình và tự phê bình, công tác sinh hoạt Đảng và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng một cách thực chất, hiệu quả. Đồng thời đảm bảo quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí cán bộ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho rằng, các chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng cần kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của đảng viên; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng về tư tưởng, phẩm chất chính trị cho đảng viên. Thực hiện tốt việc nêu gương, tính tiên phong của đảng viên.

Về công tác kết nạp Đảng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị từng đơn vị, địa phương cần quan tâm phát hiện quần chúng ưu tú để phát triển Đảng; quan tâm tạo các nhân tố tích cực; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị ở mọi lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các Ban tham mưu giúp việc của Thành ủy cần rà soát, đồng hành cùng cấp ủy cở sở để thấy được những thuận lợi khó khăn trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, từ đó có những giải pháp phù hợp.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo