Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Chú trọng công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Hữu nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

(Thanhuytphcm.vn) – Trong 2 ngày 19/5 và 20/5, Đảng bộ phường Phú Hữu, Quận 9 đã tổ chức Đại hội Đại biểu phường lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phú Hữu đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ V đề ra. Trong đó, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch; công tác chỉnh trang đô thị gắn với tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng theo Nghị quyết 13 của Quận ủy và Chỉ thị 23 của Thành ủy được quan tâm thực hiện nghiêm túc; công tác xây dựng cơ bản, đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường được tăng cường; nhiều công trình hạ tầng được sửa chữa, mở rộng phục vụ nhu cầu thiết thực của nhân dân như: xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường; đầu tư xây dựng Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là thực hiện 10 công trình bê tông hóa các đường hẻm theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” với tổng kinh phí gần 3,5 tỷ đồng … từng bước làm thay đổi diện mạo của phường. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước được nâng lên và được nhân dân đồng tình hưởng ứng; 04/04 khu phố đều đạt danh hiệu “khu phố văn hóa” nhiều năm liền, trong nhiệm kỳ, 04 năm phường được công nhận phường văn minh đô thị.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, nhất là việc triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra; có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo, đảng viên không ngừng được phát huy. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; quan tâm chuẩn bị tốt nguồn cán bộ kế cận, chú trọng chuẩn hóa về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Công an Quận 9 Trang Viết Thanh, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân phường Phú Hữu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh; đặc biệt chú trọng công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất công, không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn; giải quyết tốt các vấn đề về môi trường gắn với thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường nắm bắt định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận trong Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 04 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hiệp được Đại hội tín nhiệm giới thiệu và được cấp ủy khóa mới bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy.

Hiệp Thọ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo