Chủ Nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM:

Chú trọng công tác xây dựng Đảng ở các doanh nghiệp cổ phần

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung và Tổ công tác làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 21/2, Tổ công tác Thành ủy do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố về tổ chức đảng doanh nghiệp cổ phần hóa, về công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Thời gian qua, cấp ủy, ban lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối đã chủ động, thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, có nhiều giải pháp tốt để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn ở các doanh nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở các doanh nghiệp; các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, một số cấp ủy ở các doanh nghiệp cổ phần hóa, đã trình bày những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, cũng như một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách hiện nay của doanh nghiệp khi thực hiện tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Đồng thời, kiến nghị Thành ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nên xem xét cơ cấu đảng viên, người có uy tín giữ vai trò chủ chốt ở doanh nghiệp, là một trong những yếu tố quan trọng mang lại hiệu quả và quyết định vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cổ phần,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đã chia sẻ và ghi nhận những những khó khăn, vướng mắc về cơ chế của các doanh nghiệp. Đồng thời, nhấn mạnh: tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cổ phần phải giữ vai trò chủ chốt; các tổ chức đoàn thể phải là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và người lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của doanh nghiệp. Đảng viên, đoàn viên phải là lược lượng nòng cốt giữ vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và tổ chức chính trị xã hội ở tại doanh nghiệp cổ phần.

Đồng chí Võ Thị Dung yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM phải chủ động nghiên cứu, tham mưu, phối hợp các Ban Thành ủy rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế phối hợp phù hợp với thực tiễn; cần có những giải pháp lãnh đạo phù hợp với đặc điểm từng loại hình doanh nghiệp; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến tất cả người lao động; lãnh đạo thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, chú ý đảng viên phải giữ vai trò chủ chốt; cụ thể hóa các hoạt động đoàn thể gắn với lợi ích thiết thực của người lao động, đoàn thể phải là cầu nối cho doanh nghiệp, chú trọng phát động các phong trào thi đua mang lợi ích cho doanh nghiệp.

Hằng Nga


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo