Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên

Tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Thương mại Satra Củ Chi (Satra Củ Chi). (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Trong năm 2019, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) luôn đoàn kết, quán triệt, vận dụng, chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của TPHCM vào điều kiện thực tế của Tổng Công ty, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong đó, thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất - kinh doanh, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá tốt, các chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận, thu nhập cho người lao động, bình quân tăng từ 5%-10% so với thực hiện năm trước, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, ngân sách cho Nhà nước; đời sống của cán bộ, đảng viên, người lao động được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển của Tổng Công ty trên các mặt, vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro do mặt trái của nền kinh tế thị trường, xảy ra những vi phạm trong quản lý tài chính có biểu hiện tư lợi cá nhân; thực hiện vai trò nêu gương của người đứng đầu về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; việc thực hiện quy chế người đại diện vốn; trong công tác cán bộ… những yếu tố bất lợi, vi phạm đó đã dẫn đến phải tiến hành kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, giảm niềm tin trong quần chúng, người lao động Tổng Công ty.

Xuất phát từ thực tế trên, nhằm bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty đã triển khai thực hiện khá đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm luôn được quan tâm, chú trọng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật Đảng và xem xét việc giải quyết kịp thời, đúng quy định những khiếu nại kỷ luật Đảng (nếu có) trong Đảng bộ Tổng Công ty.

Trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra đối với 2 tổ chức đảng, 3 đảng viên; giám sát 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên; riêng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra chuyên đề 6 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 4 tổ chức đảng, 4 đảng viên, nhìn chung kết quả đều đạt và vượt kế hoạch đề ra theo chương trình kiểm tra, giám sát năm; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 8 đảng viên (vượt chỉ tiêu 1 tổ chức và 6 đảng viên). Qua kiểm tra đã kết luận và thi hành kỷ luật 6 đảng viên, cụ thể bằng hình thức khiển trách đối với 5 đồng chí, cách chức đối với 1 đồng chí.

Các cuộc kiểm tra, giám sát đều thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Thành ủy, có kết luận những ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ thiệt hại, nguyên nhân vi phạm, xử lý đảm bảo công minh, có tình lý rõ ràng.

 Trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên quan tâm với mục đích là hạn chế những sai phạm phát sinh. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm thì tiến hành kiểm tra kịp thời, quyết liệt, triệt để; công tác thẩm tra, xác minh được tiến hành chặt chẽ, khách quan, công minh, xem xét thấu đáo các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hay cố tình vi phạm. Nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tập trung việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, cố ý làm trái; theo đơn thư phản ánh được xử lý của Tổ công tác 1374; giải quyết khiếu nại tố cáo; thiếu trách nhiệm, buôn lỏng quản lý; những điều đảng viên không được làm; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng. Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã kết luận những trường hợp vi phạm, Ủy ban Kiểm tra tham mưu giúp cấp ủy hoặc xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; kiến nghị khắc phục, sửa chữa những vi phạm, thiếu sót, khuyết điểm. Từ đó đã góp phần ngăn chặn, răn đe và và giữ gìn sự ổn định tại Đảng bộ Tổng Công ty. Qua kết luận khi kiểm tra có dấu hiệu vi phạm và tiến hành xử lý kỷ luật những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong năm qua tại Đảng bộ Tổng Công ty không có trường hợp khiếu nại về xử lý kỷ luật Đảng.

Song song đó, một yếu tố quan trọng khác về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty phải luôn phối hợp chặt chẽ, bám sát các thông tin, báo cáo hoạt động của Tổ công tác 1374 về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; thông tin phản ánh của Tổ công tác dư luận xã hội; phát huy vai trò chủ động của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cơ sở đảng; một số vụ việc về vi phạm tài chính, không chờ kết luật của cơ quan thanh tra, điều tra mà phải chủ động tiến hành kiểm tra, qua đó lựa chọn đúng đối tượng, nội dung để kiểm tra, nhất là nơi có nhiều dư luận quần chúng, người lao động phản ánh, tố cáo đối với cấp ủy viên cùng cấp quản lý, đảng viên thuộc diện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngoài ra, phải mở rộng giám sát, nắm bắt thông tin phản ánh từ các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên Tổng Công ty phụ trách địa bàn để phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kịp thời nhắc nhở khắc phục hoặc kiểm tra xử lý.

Nhìn chung, qua kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó chủ yếu là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; ngăn ngừa vi phạm, tiêu cực nảy sinh, góp phần giữ gìn sự ổn định, thúc đẩy Tổng Công ty ngày càng phát triển.

Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo