Thứ Hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023

Chú trọng việc nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng tặng giấy khen cho 5 đảng bộ cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 9/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối trong các mảng công tác. Các cấp ủy cơ sở luôn bám sát tình hình thực tiễn, để có sự lãnh đạo kịp thời, phù hợp và nỗ lực hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị đề ra; triển khai tốt việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành giáo dục, thực hiện tốt những cuộc vận động, khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dân vận khéo.

Đồng thời, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Các cấp ủy cơ sở quan tâm và luôn tạo điều kiện phát huy vai trò tích cực tham gia xây dựng đảng của các đoàn thể trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc, đúng quy định, kịp thời kiện toàn tổ công tác theo đúng thành phần quy định; chỉ đạo, xử lý các thông tin phản ánh báo chí, thông tin phản ánh qua các đơn thư tố cáo, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền giải quyết, xử lý của Đảng uỷ Khối; quan tâm chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện đúng Quy định 1374, kịp thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở báo cáo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, thực hiện Quy định 1374.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng đề nghị, trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chú trọng việc thường xuyên theo dõi, nắm diễn biến, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, học sinh và người lao động trong Khối, nhất là tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động qua việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể  của thành phố.

Đặc biệt, triển khai tốt các hoạt động Ban Chỉ đạo 35, tổ dư luận xã hội của Đảng ủy Khối theo kế hoạch hoạt động năm 2023 đã đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tích cực tham gia đẩy mạnh công tác ngăn chặn, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội; chú trọng đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý một cách toàn diện, trong đó đặc biệt tập trung cho chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy…

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng 5 đảng bộ cơ sở đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022; 2 chi bộ và 19 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2022); 4 đảng ủy cơ sở hoàn thành suất sắc tiêu biểu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022.

Khánh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo